ENERGI

Fornybart gikk forbi fossilt i 2020

For første gang er mer elektrisitet generert fra fornybare kilder enn fra fossilt brensel i EU, viser ny statistikk.

Elektrisitetsproduksjon i EU
Elektrisitetsproduksjon i EU Illustrasjon: Eurostat

I 2020 sørget Covid-19 pandemien for at energibehovet i EU sank. Foreløpige data fra Eurostat viser at det hadde stor påvirkning på ulike energikilder, og de fornybare skiller seg ut.