– Fornybar energi må foran naturvern

– Fornybar energi må foran naturvern
Senterpartileder Liv Signe Navarsete mener miljøorganisasjonene ikke har en konsekvent holdning til naturvern og sier at fornybar energi er viktigere. Bilde: Werner Juvik

– De som kanskje er mest for å satse på fornybar energi, er ofte mest imot inngrep i naturen, noe som etter min mening må til. All kraftproduksjon innebærer naturinngrep. Det betyr mindre vannføring i utbygde elver, det betyr vindmøller på værutsatte steder og bygging av skogsbilveier for å få frem tømmer til bioenergi, sier Senterparti-leder Liv Signe Navarsete til Aftenposten.

Oppgitt

Hun innrømmer at SV ofte kan være en motstander i slike spørsmål, men snakker også til miljøvernorganisasjonene.

– Jeg er oppgitt over at de som snakker høyest om behovet for å satse på fornybar energi ikke har en konsekvent holdning. Det er åpenbart at satsing på fornybar energi betyr utnyttelse av naturressursene og dermed også inngrep i naturen. SV er bundet til masten med alt partiet har sagt i valgkampen om å satse på fornybar energi, sier Navarsete.

Lekker

Navarsetes partifelle, olje- og energiminister Terje Riis-Johansen, valgflesker til med en aldri så liten lekkasje fra neste statsbudsjett.

– Regjeringen vil øke fondskapitalen til Energifondet med hele fem milliarder kroner, sier Riis-Johansen og erklærer samtidig at det nå skal bli fullt trøkk på vindkraft.

Til det er Navarsete enig.

– Jeg tror vi nå først skal prøve å avmystifisere dette med vindmøller. Jeg kunne godt tenkt meg å ha et par vindmøller i nærheten av huset for å drifte gården hjemme, sier hun.

Miljøorganisasjonene: – Navarsete har frekkhetens nådegave