Forlenger med Aker Solutions

Forlenger med Aker Solutions
FLERE OPPDRAG: Aker Solutions har fått forlenget modifikasjons og vedlikeholdsavtalen med ExxonMobil blant annet på FPSO Balder. Bilde: ExxonMobil

Avhengig av arbeidsmengde er kontraktene verd mellom 150 og 200 millioner i året.

Opsjoner

Vedlikeholds og modifikasjonskontraktene Aker Solutions har med ExxonMobil ble opprinnelig inngått som en treårskontrakt i 1998, men fem opsjoner, hver på to år.

Opsjonen som nå er utøvet, er den femte i rekken og starter 18. desember og varer til 17. desember 2011.

Støtte

Oppdraget innbærer ingeniørtjenester, designstudier, innkjøp, fabrikasjon, montasje og støtte til ExxonMobils eget personell på feltene ExxonMobil driver i den sørlige delen av Nordsjøen.

Dette er feltene Balder, Ringhorne og Jotun.

Les mer om: