ARKIVNYHETER

Forlenger konsesjonen for gasskraft

I DET BLÅ: Her skal kraftverket ligge, men planene for utbygging blir sannsynligvis liggende i skuffen i lang tid framover. I stedet forblir kraftprisene i området skyhøye.
I DET BLÅ: Her skal kraftverket ligge, men planene for utbygging blir sannsynligvis liggende i skuffen i lang tid framover. I stedet forblir kraftprisene i området skyhøye. Bilde: Fotomontasje: Industrikraft Midt-Norge
3. des. 2010 - 08:40

Olje- og energidepartementet har innvilget Industrikraft Midt-Norges søknad om fire års utsettelse av tidspunkt for idriftsettelse av kraftvarmeverket på Skogn og forlengelse av konsesjonens varighet med fire år.

Nåværende konsesjonsperiode utløper 2012 og fristen for å ferdigstille kraftverket er nå ytterligere forskjøvet til 2016.Skjer lite

Industrikraft Midt-Norge fikk endelig konsesjon etter energiloven for bygging og drift av kraftvarmeverket i 2001. Selskapet har to ganger tidligere fått utsatt tidspunkt for idriftsettelse og forlengelse av konsesjonens varighet. Industrikraft Midt-Norge er eid av Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk, Norske Skog, Elkem og Trondheim Energi.

Gir 800 MWe

Kraftvarmeverket vil kunne produsere ca. 6,2 TWh kraft og ca. 1 TWh varme per år. Installert effekt er ca. 800 MW. Selv om det har fått konsesjon uten rensing av CO 2, har ikke eierne funnet det lønnsomt å bygge ut kraftverket.Skaffer nødvendig kraft

Industrikraft Midt-Norge planlegger å bygge et kraftvarmeverk i Skogn, Nord-Trøndelag basert på naturgass fra Haltenbanken i kombinasjon med biobrensel. Planene omfatter også en gassrørledning i Trondheimsfjorden.

Et kraftvarmeverk på Skogn vil være den raskeste måten å skaffe tilstrekkelig ny kraftproduksjon i en landsdel truet av kraftmangel

Nei til billig gass

Etter hva Industrien.no erfarer har utbyggingen blitt stoppet av at det ikke har vært tilgang til gass fordi gassrørledningen inn Trondheimsfjorden ikke er realisert. Det har vært en diskusjon om hvem som skal bygge ut og eie denne rørledningen.

Så vidt Industrien.no kjenner til ble en opsjon på kjøp av gass til 20 øre per Sm3, eller 2 øre per kWh, avslått fordi da måtte gasskraftverket dekke kostnadene med gassrøret selv.

Saken har ikke endret seg stort i dag, bortsett fra at gassprisen ligger på ca. 1,8 kroner per Sm3 i dag fordi gassen er knyttet til det europeiske gassnettet gjennom Åsgard-rørledningen.Ormen Lange

Da Stortinget behandlet Ormen Lange-prosjektet og ga Norsk Hydro klarsignal til utbygging og Norske Shell klarsignal til drift av anlegget, var konsesjonen allerede gitt for gasskraftverket på Skogn.

I og med denne konsesjonen var det derfor tilstrekkelig kraft i området for å sikre nok elektrisk kraft til produksjonsanlegget på Nyhamna, som ikke skulle ha eget kraftverk, men forsynes med strøm fra nettet.

At kraftverket ikke er bygget mens Ormen Lange ble det, er derfor en sterk medvirkende årsak til kraftmangelen og de skyhøye kraftprisene som kommer til å være årvisse i Midt-Norge.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.