NETTARKIV

Forlengelse av flotellkontrakt på Åsgård

Safe Britannia vil dermed være i operasjon på Åsgard frem til 24. september 2000. Kontraktsforlengelsen har en verdi på drøyt 26 millioner kroner. I tillegg har Statoil opsjoner på ytterligere fire ganger sju dager.

ProSafe har for tiden full utnyttelse av selskapets flåte med tre rigger på kontrakt i Mexico og tre rigger på kontrakt i Nordsjøen, og vil ved slutten av året ha minimum fire rigger i Mexico. Forlengelsen av flotellkontrakten på Åsgard B sikrer ProSafe tilnærmet full flåteutnyttelse også for tredje kvartal 2000.

Les mer om: