ARKIVNYHETER

Forlanger bedre veier

Anders J. Steensen
25. okt. 2011 - 16:10

– Hadde industrien fulgt samme arbeidsprosedyrer som veiutbygging i Norge, hadde det tatt 60 år å bygge en oljeplattform. Det sa Knut E. Sunde i møte med Stortingets Transport- og kommunikasjonskommité.

Eksportindustrien i Norge trenger et krafttak i forbedret samferdsel de nærmeste årene. Norsk Industri konstaterer at i statsbudsjettet for 2012 er fortsatt arbeidet med transportsektoren 1,6 milliarder kroner bak planen i Nasjonal transportplan (NTP). – Bedre regularitet, hurtigere utbygging for å ta igjen etterslepet og lavere kostnader er viktig for at norsk konkurranseulempe knyttet til transport reduseres, skriver de i brevet..Store utslipp

Transport står for om lag 1/3 av klimagassutslippene i Norge. Andre sektorer som industri og petroleumsutvinning har de siste årene redusert utslippene, mens transportsektoren henger etter. Hovedgrunnen til reduksjonene innen de andre sektorene er bruk av ny teknologi. Norsk Industri frykter at utslippene fra transportsektoren ikke reduseres fordi sektoren er lite villig til å ta i bruk ny teknologi, og at myndighetene ikke gir incentiver til teknologiutvikling.

– Norge har påtatt seg store forpliktelser til å redusere klimagassutslippene og uten reduksjoner i transportsektoren, vil industri og petroleumsutvinning få økte krav på seg de nærmeste årene. Dette er ikke god næringspolitikk. Hvis Norge skal oppnå reduksjonene som er fastlagt i klimaforliket, må også transportsektorene ta sin del av byrden, skriver de i brevet.Utviklingen i 2011

Norsk Industri synes arbeidet med å bygge ut norsk infrastruktur går tregt. Beslutningsprosessene tar for lang tid og gjøres ofte i serier, istedenfor å være parallell. Her er det behov for at politiske myndigheter setter press på forvaltningen og får frem de nødvendige saker til beslutning. I statsbudsjettet står det blant annet om Tresfjordbroen (Eksportveien): ”Det foreligger godkjente reguleringsplaner for prosjektene, og arbeidet med ekstern kvalitetssikring (KS2) er gjennomført. Regjeringen vil vurdere kvalitetssikringens anbefalinger nærmere,,,” (side 100) og på side 53 står det at Regjeringens vil vurdere bompengeproposisjon først i 2012. Dette holder ikke. Samferdselsdepartementet og Regjeringen burde arbeidet parallelt med lokale myndigheter og Veidirektoratet og fremmet bompengeproposisjonen med en gang de andre organene hadde behandlet saken ferdig. Et halvt til ett års utsettelse av prosjektet er ikke tilfredsstillende for eksportbedriftene i Møre og Romsdal, og Norsk Industri anmoder om at Komiteen forlanger at bompengeproposisjonen skal legges frem i 2011.

Bruk oljepenger

Statlige midler til veibygging øker, men de ligger fortsatt etter målene som var satt i NTP, særlig gjelder dette store prosjekter iriksveinettet (55% bevilget etter tre år, mot forventet 75%). Eksportbedriftene ønsker lengst mulig veistrekninger på riksveiene med høy trafikksikkerhet og mulighet til å holde jevn fart. Norske bedrifter savner krafttaket for veiutbygging som var lovet ved innføringen avHandlingsregelen i 2001. De siste årene og frem til 2013 blir det kun utbygd ca. 10 km ny firefeltsmotorvei årlig, men behovet er det flerdoble.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.