KRAFT

Forkjørsrett gir mer vindkraft

Øyvind LieØyvind Lie
11. jan. 2011 - 11:12

Begrenset kapasitet i dagens nett hindrer utnyttelse av de gode vindkraftressursene som finnes i Nord-Troms og Finnmark. Innen nye nettforsterkninger er på plass, kan fleksibel drift av vind- og vannkraftverk gjøre det mulig med betydelig mer utbygging enn dersom vindkraftverkene betraktes som passive produsenter, konkluderer SINTEF Energi i en ny studie.

Les også: Vindkraftbransjen frykter glassfibertoll

Lagrer energi

SINTEF Energi har på oppdrag for NVE vurdert om endret kjøremønster ved ett bestemt vannkraftverk, Guolas kraftverk i Kåfjord i Nord-Troms kan gjøre det mulig å realisere flere vindkraftprosjekt enn det elles ville vært mulig.

Guolas kraftverk er et av de få kraftverkene i området med stor evne til å lagre energi. Magasinet kan lagre 225 GWh, mens normal årsproduksjon ved kraftverket er 310 GWh.

Les også: Skal samarbeide om Havsul 1

Svakt kraftnett

SINTEF Energi har undersøkt området nord for Guolassnittet, som omfatter den nordre delen av Troms og hele Finnmark. I området er det gode forutsetninger for å bygge vindkraft, men kapasiteten i kraftnettet sørover er begrenset. Områder har også mye uregulert vannkraftproduksjon, der vannet ikke kan holdes tilbake i magasiner.

Les også: – Samlet plan for vindkraft ikke vår jobb

60 MW

Ved å gi vindkraften forkjørsrett og holde vann tilbake, vil det bli plass til 60 MW mer vindkraft enn de 200 MW det er plass til i kraftnettet nå.

Resultatene i studien er basert på simuleringer hvor det er antatt at kjøremønster for andre kraftverk, forbruk og utveksling mot Finland holdes uendret ved økende vindkraftkapasitet bak Goulassnittet.

I virkeligheten vil økt vindkraftproduksjon også påvirke resten av systemet, og resultatene må sees i lys av den forenklingen som er gjort med hensyn på dette.

Les også: Vil ha mer fleksibelt vannkraftsystem

Begrensninger

Simuleringene viser samtidig at det ligger klare begrensninger i hvor mye mer vindkraft man kan imot ved å nedregulere vannkraften. Det som skjer ved høy andel vindkraft er at man i perioder møter eksportbegrensningen selv om vannkraftproduksjonen stoppes helt.

Da må man i tillegg begynne å nedregulere vindkraften for ikke å overbelaste nettet. For å bøte på dette må flere vannkraftverk delta i driftskoordineringen. Alternativt må det bygges pumpekraftverk dersom det er teknisk mulig, eller tilrettelegges for andre former for fleksibelt forbruk.

Interessant

NVE mener studien er interessant.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Innovasjon Norge
Trer frem med omstilling som innstilling
Trer frem med omstilling som innstilling

“Det er interessant, da det kan gjøre det mulig for Norge å bygge ut vindkraft raskere enn om en ikke hadde slike muligheter”, skriver NVE i sin vurdering av rapporten.

Men NVE understreker at selv om noe er teknisk mulig, betyr ikke det nødvendigvis at det er ønskelig eller praktisk mulig.

“Studien har ikke vurdert hvilken handlingsmåte som er rasjonell for aktørene på kraftmarkedet”, understreker NVE.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.