OLJE OG GASS

Forfølger FPSO-er

Produksjonsskipet Nexus FPSO:
Lagerkapasitet: 950.000 fat (150.000 m3) 
Intil 10.000 tonn dekksvekt 
Produksjonskapasitet 80.000 fat/døgn
1,5 millioner Sm3 gass (reinjeseres)
Bolig: 80 personer 
APL STP 5000 dreieskive: 15 stigerør eller kontrollkabler. 
Klasseselskap: DnV
Produksjonsskipet Nexus FPSO: Lagerkapasitet: 950.000 fat (150.000 m3) Intil 10.000 tonn dekksvekt Produksjonskapasitet 80.000 fat/døgn 1,5 millioner Sm3 gass (reinjeseres) Bolig: 80 personer APL STP 5000 dreieskive: 15 stigerør eller kontrollkabler. Klasseselskap: DnV

Sandefjord: Øivind Borvik har tidligere stort sett befunnet seg på oppdragsgiversiden i prosjekter, men har nå bestemt seg for å skifte beite.

– Mange ingeniører er stort sett for opptatt av å være korrekte, slik at kreativiteten hemmes, sier han.

– Nå ønsker vi å lage et selskap hvor ingeniørene kan arbeide slik oppdragsgiverne helst hadde sett at de gjorde. De ønsker nye ideer, bedre løsninger, mer effektive produksjonsmetoder, alt for å kunne finne de beste løsningene, mener Borvik.

Nexus FPSO

Rambøll Olje og gass er basert på tidigere Rambøll Future Egineering. Selskapets avdeling i Sandefjord har i dag 130 medarbeidere.

Den største oppgaven de jobber med i dag er konstruksjonen av prosessanlegget til Nexus.

Selskapet som sprang ut fra APL i Arendal, og som igjen kommer til å bli kontrollert av BW offshore.

Beregnet for norsk sokkel

Den store forskjellen fra andre nybygde FPSO-er er at Nexus er beregnet for norsk sokkel.

Hotellseksjonen er montert akterut, likt med konverterte tankere.

Rolig bolig

– Denne konstruksjonsmetoden har liten innvirkning på prosessanlegget, men desto større betydning for de som er om bord. De blir langt fra de samme bevegelsene i hotellseksjonen og dermed roligere for mannskapene. Det gir større sikkerhet.

Trenger flere

Borvik ønsker å ansette flere, slik at bedriften kommer opp i rundt 200 ansatte.

– Vi vil konsentrere oss om oppdrag som ikke omfattes av totalkontraktene. Totalkontraktene som har vært utarbeidet i forholdet mellom Norsk Industri og Statoil og Hydro er generelt ikke ønskelig for oss. Vi ønsker uavhengige aktører som søker den kompetansen vi har. Særlig FPSO-markedet er da interessant for oss, sier Borvik.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.