NYHETER

- Forfallet fortsetter

- Det er uakseptabelt at forfallet av vegdekker, bruer og tunneler fortsetter å øke også i 2013, sier Vilrid Femoen i Opplysningsrådet for Veitrafikken om forslaget til Samferdselsbudsjett.

Redaksjonen Våre Veger
9. okt. 2012 - 11:25

-Regjeringens budsjettforslaget gir 15 km ny motorveg og 1 km nytt kollektivfelt samtidig som bilistene betaler mer bompenger enn noensinne. Og vegforfallet vil fortsette å øke, sier Vilrid Femoen i Opplysningsrådet for Veitrafikken.Dette planlegges bygget for 2013:

24 km veg får gul midtstripe, 15 km ny motorveg blir åpnet, 19 km midtrekkverk på to- og trefeltsveger, 12 km forsterket midtoppmerking, 1 km nytt kollektivfelt og 54 km ny gang og sykkelveg.Vedlikeholdsetterslepet øker også i 2013

I Statens vegvesens handlingsprogram for 2010-2013 går det frem at kostnadene til vedlikehold har økt så kraftig at planrammene ikke er tilstrekkelig til å stanse økningen i forfallet. Regjeringen viderefører satsingen til tross for at de vet at rammen øker forfallet.-Bevilgningene til vedlikehold for 2013 er totalt på samme nivå som for 2012. Det er uakseptabelt at forfallet av vegdekker, bruer og tunneler fortsetter å øke også i 2013, sier Femoen.Bompenger

I budsjettforslaget er for foreslått en kraftig økning i bompengefinansiert utbygging av riks- og fylkesvegnettet. For 2013 ventes det at om lag 9,25 mrd kroner skal komme fra bompengeselskapene. Bompenger overoppfylles i Nasjonal transportplan og utgjør 112,4 prosent av det som er lagt til grunn i handlingsprogrammet. I tillegg betales det bompenger til fylkesveinettet, 5 mrd i år og 4,2 mrd i 2013. Totalt er prognosen for bompenger rekordhøye 12,5 mrd i 2012 og 13,85 mrd i 2013.- Bilistene overoppfyller bompengebidraget. Det er ventet at bilistene betaler rekordhøye 14 mrd neste år til riks- og fylkesvei. Da bør vi forvente mer enn 15 km ny motorvei, sier Femoen

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.