Foreslår pukkverk under byen

Foreslår pukkverk under byen
KNUSEREN: Professor Børge Johannes Wigum mener vi i fremtiden ikke kan produsere betong med natursand. Vi må over på knust tilslag. Bilde: Joachim Seehusen

Betongtall

  • Ifølge Wikipedia vil det normalt gå med 140–190 liter vann, 300–350 kg sement, 950 kg sand og 900 kg stein/pukk, til sammen ca. 2300 kg for en kubikkmeter vanlig betong.
  • Sementforbruket i Norge varierer rundt 1 500 000 tonn per år.
  • Dette blandingsforholdet antyder at det går med rundt 5 000 000 tonn sand og 4 500 000 tonn pukk hvert år.

– Vi kan ikke fortsette å drive rovdrift på naturen som vi har gjort.

Professor Børge Johannes Wigum brukte Betongdagene i Trondheim til å komme med en advarsel til betongbransjen. Han ser for seg at i fremtiden blir det store underjordiske produksjonsanlegg ved de store byene. Der kan det være pukkverk, knuseverk, betongblandeverk og asfaltverk samlet. Dermed blir støyende og lite pen produksjon samlet ute av syne og støyen blir heller ikke noe problem.Snart brukt opp

Det brukes anslagsvis 5 000 000 tonn natursand og pukk årlig i Norge.

– Selv om vi ser på sand som noe naturlig det alltid vil være nok av, har vi snart tatt ut de sandressurser som er lett tilgjengelige.

– Selv om vi ser på sand som noe naturlig det alltid vil være nok av, har vi snart tatt ut de sandressurser som er lett tilgjengelige. MULIG: I Førrevassdammen, som er Norges største dam, er det kun brukt knust tilslag. Ronny B. Hagen

Det er sand fra morener som er gunstigst å bruke i betong. Dessverre finnes ikke den sanden der den trengs, nær de store byene. Wigum forteller at om en lastebil med sand må kjøre mer enn 50 kilometer til et blandeverk så blir transporten dyrere enn innkjøpet av sanden.

– På sikt må vi over på 100 prosent knust tilslag. Det er ikke nytt, Førrevassdammen ble bygd i 1989 med 100 prosent knust tilslag, sier Wigum.

Det var mangel på sand i nærheten og vanskelige transportforhold som førte til at det ble brukt knust tilslag den gangen. Dammen er Norges største, den er 80 meter høy og 1300 meter bred og det gikk med 255 000 m³ betong til å støpe den.

Les også: Norge 14 prosent kartlagt

Noen har tenkt

Wigum foreslår å vurdere om pukkverk, sammen med betongblandeverk og asfaltverk i fremtiden kan legges underjordisk nær de større byene. Han peker på at det allerede er et underjordisk verk utenfor Bergen, selv om det kun er pukkverk.

FORDELING: En kubikkmeter betong veier omtrent 2300 kg. Denne består av 140 - 190 liter vann, 300 - 350 kg sement, 950 kg sand og 900 kg pukk, ifølge Wikipedia.
Wigum foreslår å vurdere om pukkverk, sammen med betongblandeverk og asfaltverk i fremtiden kan legges underjordisk nær de større byene. Han peker på at det allerede er et underjordisk verk utenfor Bergen, selv om det kun er pukkverk. FORDELING: En kubikkmeter betong veier omtrent 2300 kg. Denne består av 140-190 liter vann, 300-350 kg sement, 950 kg sand og 900 kg pukk, ifølge Wikipedia. Wikipedia

– Ideen om underjordiske anlegg er ennå ikke noe formelt prosjekt, men noen av oss på NTNU har tenkt litt høyt rundt slike anlegg. Ved å kombinere asfaltverk, pukkverk og blandeverk vil vi også spare mye kjøring. Det er ikke aktuelt nå, men om 20–25 år tenker jeg et slik anlegg kan være i drift, sier Wigum.

Wigum sier det er behov for å gjøre mer forarbeid.

– Overgangen fra bruk av natursand til prosessert knust sand i betong innebærer en rekke utfordringer. Det gjelder valg av bergart, teknikker for prosessering, betongproporsjonering og reologi. (proporsjonering handler om betongens sammensetning for å oppnå de beste egenskapene, reologi er læren om flyte- og deformasjonsegenskapene, spesielt hos seige væsker, dispersjoner og plastiske masser og materialer, red.anm.)

Wigum er professor II på NTNU og arbeider som rådgivende ingeniør på Island i tillegg til at han er teknisk sjef hos tilslagsprodusenten NorStone AS. I forskningsprogrammet COIN er det et delprosjekt som går på knust tilslag. Når vanlig sand erstattes med knust endrer betongens egenskaper seg, også avhengig av hvilken knusemetode so mer benyttet.

Les også: Mineralboom kan gjenåpne flere norske gruver