NYHETER

Foreslår ny E16 over Kroksund mot Hønefoss

I en delrapport om Ringeriksbanen og ny E16 mellom Skaret og Hønefoss anbefales det at videre planlegging og gjennomføring skjer i korridoren over Kroksund mot Hønefoss. Alternativet over Åsa legges bort.

Foto: Statens vegvesen
Foto: Statens vegvesen
5. nov. 2014 - 10:13

Dermed legger Statens vegvesen vekk alternativet med en delt løsning for E16 og Ringeriksbanen der jernbanen legges om Åsa og vegen over Kroksund. Åsalinja er både dyrere, lengre og gir færre muligheter for stasjonsplasseringer.

-Samlet sett ser vi at alternativet om Åsa kommer dårligere ut i de vurderingene vi har gjort, sier regional strategidirektør Lars Christian Stendal i Jernbaneverket. En delt løsning med jernbanen om Åsa er blant de dyreste løsningene vi har sett på. Den blir 5,2 kilometer lengre og gir færre muligheter for å tilpasse stasjonsløsninger for Hole og Ringerikes framtidige utviklingsplaner. Hovedargumentet for Åsalinja var i sin tid at denne traseen gir færre miljøkonflikter, men nå er forutsetningene endret i og med at det uansett skal bygges en firefelts E 16 over Kroksund.

- Vi mener det vil være en god løsning å gå for et felles prosjekt for utbyggingen av veg og bane på strekningen, sier prosjektleder Nils Brandt i Statens vegvesen. Dette gjelder både med hensyn til framdrift og økonomi.

Rådet for Ringeriksregionen, som består av kommunene Hole, Ringerike og Jevnaker, har også anbefalt at Åsalinja velges bort for unngå unødvendige forsinkelser i planarbeidet.

 

Felles korridor

Dette betyr at både Vegvesenet og Jernbaneverket nå samler seg om å gå videre med et felles prosjekt for ny E 16 og Ringeriksbane over Kroksund og videre mot Hønefoss. Det er flere mulige traseer og løsninger for en felles korridor for veg og bane på strekningen.

Vurderingene som er gjort nå tilsier at man kan oppnå betydelige besparelser ved å etablere en felles byggherreorganisasjon for veg- og baneutbyggingen. En felles organisasjon gir også de beste mulighetene for å finne fram til best mulige traseer og gjør det mulig å imøtekomme den framdriften i prosjektet som departementet etterspør.

 

Rask framdrift mulig

Vegvesenet og Jernbaneverket har også sett på mulighetene for raskest mulig framdrift i planfasen med mål om tidligst mulig byggestart. Med statlig plan, overlappende planfaser, raske beslutningsprosesser, egnet organisering og nødvendige budsjettmidler har etatene nå skissert en

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.