KLIMA

Foreslår Gro-pris for miljøteknologi

Tidligere statsminister og miljøvernminister i Norge, Gro Harlem Brundtland. 20 år etter FN-rapporten om Bærekraftig utvikling, foreslås en pris i hennes navn. Gro harlem Brundtland ledet arbeidet med rapporten.
Tidligere statsminister og miljøvernminister i Norge, Gro Harlem Brundtland. 20 år etter FN-rapporten om Bærekraftig utvikling, foreslås en pris i hennes navn. Gro harlem Brundtland ledet arbeidet med rapporten. Bilde: WIKI COMMONS
7. juni 2007 - 14:07


Trondheim (NTB-Skjalg Fremo): To vitenskapsakademier i Trondheim foreslår at Stortinget bevilger 120 millioner kroner til en ny internasjonal miljøpris med navnet «Gro Harlem Brundtlandprisen for bærekraftig teknologi».

Forslaget er datert på Verdens miljødag 4. juni, adressert til regjeringen ved statsminister Jens Stoltenberg, og underskrevet av Steinar Supphellen og Asbjørn Rolstadås. Forslagsstillerne er henholdsvis preses i Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS) og president i Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA).

Forslaget går ut på at det fra 2010 skal utdeles en «miljøteknologiens Nobelpris» med et prisbeløp på 6 millioner kroner. Prisen skal gå til enkeltpersoner, grupper eller institusjoner som gjennom sin forskning og teknologiutvikling har vist nye veier til å redusere farene for miljøskader ved menneskelig aktivitet.

Stabssjefen saksbehandler

På Statsministerens kontor er stabssjef Karl Eirik Schjøtt-Pedersen saksbehandler for denne saken, får NTB opplyst. Han var torsdag ikke tilgjengelig for å kommentere hvordan forslaget skal behandles videre i regjeringskontorene.

Gro Harlem Brundtland – som ifølge forslaget skal beæres med miljøprisens navn – var heller ikke tilgjengelig for kommentar. Heller ikke kunnskapsminister Øystein Djupedal, som på forhånd var orientert om at forslaget ville komme.

– Vi oppfattet at han oppmuntret oss til å fremme saken, sier preses Steinar Supphellen i DKNVS, på NTBs spørsmål om Djupedals reaksjon.

Ærefullt

Forslagsstillerne viser til Abelprisen, og bruker denne matematikkprisen som mønster for sitt forslag om en miljøteknologipris.

Forslaget om at prisen skal bære Gro Harlem Brundtlands navn begrunnes blant annet med at Norge siden 1984 har hatt «en spesiell plass i verdens miljøbevissthet takket være forhenværende statsminister Gro Harlem Brundtlands rolle som leder for FNs verdenskommisjon for miljø og utvikling».

Videre blir det påpekt at begrepet «bærekraftig utvikling» over hele verden forbindes med Gro Harlem Brundtlands navn. «Dette faktum er ærefullt for vårt land, samtidig som det legger et spesielt ansvar på Norge til å være en pådriver i verden på miljøområdet», heter det i begrunnelsen.

Utdeles i Trondheim

Ifølge forslaget skal fondet på 120 millioner kroner forvaltes i samarbeid mellom de to vitenskapsakademiene DKNVS og NTVA.

«Prisutdelingen legges til Trondheim. Selv om prisen deles ut bare annethvert år, vil det være nødvendig å opprettholde kontinuerlig sekretariatsfunksjon og styre», heter det i forslaget.

Der blir det også pekt på at med prisutdeling første gang i 2010, vil dette kunne skje i forbindelse med 250-årsjubileet for Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab og 100-årsjubileet for sivilingeniørutdanningen og opprettelsen av Norges Tekniske Høiskole.

Steinar Supphellen opplyser at forslagsstillerne allerede har fått støtteerklæringer blant annet fra Norges teknisk-vitenskapelige universitet (NTNU), SINTEF og Universitetet for miljø- og biovitenskap på Ås.

– Vi tror dette er en sak som står veldig sterkt, sier Supphellen til NTB.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.