Foreslår å forlenge levetiden til avfallsdeponiet på Langøya

Det trekker ut med en avgjørelse om hvor man skal legge det eller de nye deponiene for farlig avfall i Sør-Norge. Begeistringen er mildt sagt ikke stor der det dukker opp deponiplaner.

Foreslår å forlenge levetiden til avfallsdeponiet på Langøya
Ti år til: Med et slik filterpresseanlegg for å fjerne vannet i gipslurryen kan avfallsmottaket på Langøya vare frem til 2030 Foto: NOAH

I både Sverige og Danmark jobbes det med å bygge prosesseringsanlegg for å ta hånd om den giftige flyveasken som kommer fra forbrenningsanleggene. I Norge har vi hatt en slags columbiegg-løsning på Langøya, hvor vi har kunnet blande flyveasken med en såkalt tynnsyre fra Kronos i Fredrikstad. Det er en svak, men forurenset rest av svovelsyre fra produksjonen av titanoksid og jernsulfat.