SAMFERDSEL

Førerløse drosjer får grønt lys i San Francisco

Men foreløpig kun om natten i lite trafikkerte strøk.

California gir grønt lys for Cruise til å sette førerløse drosjer på veiene i San Francisco.
California gir grønt lys for Cruise til å sette førerløse drosjer på veiene i San Francisco. Foto: Paul Sancya/AP/NTB

Myndighetene i den amerikanske delstaten California har gitt grønt lys for førerløse drosjer i San Francisco. Det er første gang at en slik bevilgning innvilges i delstaten.

Tillatelsen er gitt til selskapet Cruise, som eies av bilprodusenten General Motors. Det skjer til tross for sikkerhetsbekymringer knyttet til selskapets manglende evne til å hente og sette av passasjerer ved fortauskanten med de førerløse bilene. I stedet må selskapets biler dobbeltparkere i kjørefelt.

Nattkjøring for å unngå ulykker

I starten skal den førerløse drosjeflåten bestå av 30 biler. De begrenses til å frakte folk i mindre trafikkerte deler av byen i tidsrommet mellom klokken 22 og 6.

Hensikten er å minimere risikoen for at førerløse kjøretøy forårsaker ødeleggelser, personskader eller dødsfall, dersom noe skulle gå galt. Begrensningen gir også myndighetene anledning til å vurdere hvordan teknologien virker i praksis før det gis bredere tillatelser.

Les også

Flere har planer

Cruise og et annet selskap som utvikler en lignende tjeneste, Waymo, har tidligere fraktet passasjerer i deler av San Francisco, men da med en sjåfør i bilen som har kunnet gripe inn dersom noe gikk galt med den førerløse teknologien.

Uber har også hatt slike planer, men solgte sin selvkjørende teknologi til selskapet Aurora i 2020. Tesla varslet selvkjørende drosjer innen utgangen av 2020, noe som ikke har skjedd, men de lover at det vil komme på plass senere.