Forenkler mottakskontroll og øker sporbarheten

Forenkler mottakskontroll og øker sporbarheten
Bilde:

Drive Tag er et nytt logistikkprodukt fra SEW - Eurodrive. Det skal forenkle mottakskontrollen og sporbarheten av et produkt. Gjennom strekkoding av produktene reduseres identifikasjonstiden og feilraten i en leveranse. Det dreier seg om en strekkodeetikett som festes direkte på enheten. Ved hjelp av en strekkodeleser kan man enkelt få produktinformasjon samt egen definert produktidentifikasjon, blir det opplyst. Drive Tag kan også benyttes på utsiden av emballasjen. I mottakskontrollen eller ute på installasjonen kan man enkelt få oversikt over hva som befinner seg i de forskjellige kassene/eskene uten å åpne dem. Drive Tag inngår i firmaets DriveBenefits-konsept som består av en rekke praktiske dataverktøy som skal gi optimal kostnadsbesparelse, redusert tidsbruk, økt prosesssikkerhet, økt sikkerhet og enklere prosesser.

Les mer om: