Tunnelboring

Fordommer og myter gjør det vanskelig å bli kvitt masse fra tunnelboring

Over seks millioner tonn stein må fjernes for at Oslo skal få ny vannforsyning. Noe av det har vist seg vanskelig å bli kvitt. Bane nor gjorde de samme erfaringene med masse fra Follotunnelen.

Tunnel for ny reservannforsyning til Oslo. Entreprenør Skanska
Forberedelsene til å sprenge ut haller som er store nok til at tunnelboremaskinene kan monteres og begynne sin del av jobben er godt i gang under Huseby. (Foto: Joachim Seehusen)
Tunnel for ny reservannforsyning til Oslo. Entreprenør Skanska
Det meste av maskiner og utstyr som brukes går på strøm. (Foto: Joachim Seehusen)
Tunnel for ny reservannforsyning til Oslo. Entreprenør Skanska
Sprengstein fra en salve dynamitt er det lett å få avsetning for - massene fra tunnelboremaskiner, med mye sand, silt og grus er det stor skepsis mot å ta imot. (Foto: Joachim Seehusen)
Tunnel for ny reservannforsyning til Oslo. Entreprenør Skanska
To millioner tonn av totalt seks millioner tonn er masse fra tunnelboremaskiner. Denne massen har dårlig rykte, mange karakteriserer den som ubrukelig og som søppel. (Foto: Joachim Seehusen)
Tunnel for ny reservannforsyning til Oslo. Entreprenør Skanska
Sikringsbolter og sprøytebetong fører til at tunnelen ikke skiller seg veldig mye fra en ordinær vei- eller jernbanetunnel. Dett er en adgangstunnel som aldri blir fylt med vann. (Foto: Joachim Seehusen)
Her skal det støpes et lite basseng. Alle kjøretøyene som forlater tunnelområdet må kjøre gjennom for å skylle vekk så mye av sølen som mulig før de kommer ut på vanlig vei. Etter mellombassenget og tunnelåpningen blir veien asfaltert. (Foto: Joachim Seehusen)
Leon Eide har sittet i møter med representanter for byggenæringen som karakteriserer massene fra tunnelboremaskiner som ubrukelig søppel. (Foto: Joachim Seehusen)

Over seks millioner tonn stein må fjernes for at Oslo skal få ny vannforsyning. Noe av det har vist seg vanskelig å bli kvitt. Bane nor gjorde de samme erfaringene med masse fra Follotunnelen.

To millioner tonn av steinen er masse fra tunnelboremaskiner (TBM), resten er tradisjonell sprengstein. Den siste er det relativt lite kluss med, men steinen fra TBM-ene har skaffet prosjektleder Leon Eide i Vann og avløpsetaten en smule hodebry. Den viste seg vanskelig å finne løsninger for gjenbruk på grunn av skepsis i bransjen.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå