Fordommer og myter gjør det vanskelig å bli kvitt masse fra tunnelboring

Over seks millioner tonn stein må fjernes for at Oslo skal få ny vannforsyning. Noe av det har vist seg vanskelig å bli kvitt. Bane nor gjorde de samme erfaringene med masse fra Follotunnelen.

Fordommer og myter gjør det vanskelig å bli kvitt masse fra tunnelboring
Forberedelsene til å sprenge ut haller som er store nok til at tunnelboremaskinene kan monteres og begynne sin del av jobben er godt i gang under Huseby. Foto: Joachim Seehusen

To millioner tonn av steinen er masse fra tunnelboremaskiner (TBM), resten er tradisjonell sprengstein. Den siste er det relativt lite kluss med, men steinen fra TBM-ene har skaffet prosjektleder Leon Eide i Vann og avløpsetaten en smule hodebry. Den viste seg vanskelig å finne løsninger for gjenbruk på grunn av skepsis i bransjen.