ENERGI

Forbrukertilsynet mener strømselskapene sliter med å følge loven 

Forbrukertilsynet mener strømbransjen sliter med uvitenhet og at selskapene ikke klarer å følge loven. 

Trond Rønningen er direktør for Forbrukertilsynet, som mener fleste utfordringene i strømmarkedet skyldes manglende kunnskap hos strømselskapene.
Trond Rønningen er direktør for Forbrukertilsynet, som mener fleste utfordringene i strømmarkedet skyldes manglende kunnskap hos strømselskapene. Foto: Forbrukertilsynet
3. jan. 2024 - 07:09

Det kommer fram i Forbrukertilsynets høringssvar på regjeringens forslag om strengere regulering av strømsalg, skriver Europower. Høringsfristen er onsdag.

– Inntrykket er at de fleste utfordringene i dagens strømmarked mer enn noe annet skyldes uvitenhet hos strømselskapene, skriver tilsynet.

Regjeringen ønsker et mer forbrukervennlig strømmarked, og foreslår en rekke tiltak for å bedre markedssituasjonen. 

Det er Forbrukertilsynet og Markedsrådet som skal føre tilsyn med de nye reglene. Ifølge Forbrukertilsynet har ikke tilsynet ressurser nok til å følge opp bransjen.

– Hovedutfordringen i dagens strømmarked er ikke et ufullstendig regelverk, men Forbrukertilsynets relativt knappe ressurser til å drive veiledning og håndheving, skriver tilsynet. 

Bidra til styrket konkurranse

Det stilles nye krav til opplysninger i forbindelse med markedsføringen av strømavtaler. For eksempel skal det opplyses dersom strømavtalen ikke følger spotprisen time for time. Det er også krav til hvilken informasjon som strømselskapene skal opplyse kundene om i avtalevilkårene.

– De foreslåtte tiltakene vil bidra til bedre informasjon til forbrukerne, som igjen kan bidra til å styrke konkurransen i markedet, skriver Konkurransetilsynet i sitt høringssvar.

Konkurransetilsynet mener at det i dag er for vanskelig for strømkundene å få oversikt over og forstå de ulike strømavtalene. Nye krav til strømselskapene kan bidra til at strømkundene bytter til rimeligere og bedre avtaler, påpeker tilsynet. 

– Bedre informasjon, blant annet gjennom markedsføringen av strømavtaler, vil gjøre det lettere for oss strømkunder å forstå markedet og ta gode valg. Når det blir lettere å velge vekk dårlige strømavtaler vil også konkurransen bli bedre, sier nestleder ved avdeling for bygg, industri og energi Marita Mæland Skjæveland, i Konkurransetilsynet.

Strømleverandørenes praksis innebar alvorlige brudd på forbrukernes grunnleggende rettigheter, konkluderer Forbrukertilsynet. Nå må 14 selskaper ut med tvangsmulkt på 100.000 kroner i uka hvis de bryter loven igjen.
Les også

14 strømselskaper må betale 100.000 kroner i uka hvis de bryter loven igjen

Åpner for å trekke tilbake konsesjon

Konkurransetilsynet er usikker på forslaget om å begrense strømselskapenes mulighet til å forskuddsfakturere for forbruk av strøm til maksimalt fire uker fra ti uker, er et gode for forbrukerne.

– Forslaget reduserer risikoen for at forbruker mister allerede innbetalt beløp dersom strømleverandøren går konkurs. Forslaget kan også føre til høyere risiko og kostnader for strømselskaper, i tillegg til at det kan bidra til å øke etableringshindringene i markedet, sier Skjæveland.

Det er også foreslått om at Reguleringsmyndigheten for energi, RME, skal ha mulighet til å trekke tilbake strømselskapets konsesjon ved alvorlige eller gjentatte brudd på de nye reglene i energiloven eller annet relevant regelverk, inkludert konkurranseloven.

– Konkurransetilsynet er positiv til effektivt tilsyn med de nye reglene som er foreslått. Tilsynet har, som departementene, pekt på enkelte utfordringer med forslaget om at RME skal ha adgang til å trekke tilbake konsesjon fra foretak som har brutt konkurranseloven, sier Skjæveland.

 

Forhandlingsrom

Departementene har også vurdert makspåslag på prisen i strømavtaler, forbud eller påbud av bestemte avtaletyper, samt et forbud mot winback-markedsføring.

Etter å ha vurdert disse forslagene grundig konkluderer departementene med at disse tiltakene ikke bør innføres.

– Det er viktig at forbrukerne får bedre muligheter til å ta gode valg, også etter at de inngått en strømavtale. At strømselskaper forsøker å vinne tilbake kunder som har byttet til et konkurrerende selskap kan gi strømkundene forhandlingsmulighet og dermed lavere priser, sier Marita Mæland Skjæveland.

Hele 19 av de største strømleverandørene har ifølge Forbrukertilsynet begått lovbrudd.
Les også

Fant lovbrudd hos 19 av de største strømleverandørene

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.