KRAFT

Forbereder fullskala energimåling

Finn Halvorsen
3. juli 2009 - 07:03

Energibedriftenes landsforening (EBL) har initiert et treårig forskningsprosjekt som skal kartlegge virkningene av innføring av et fullskala system for avansert måling og styring (AMS) av energiforbruket rundt omkring i de tusen hjem.

Prosjektet gjennomføres av Sintef.Miljøgevinst

– En av målsettingene med prosjektet er å kartlegge hvilken betydning innføringen vil ha som energisparende tiltak med dertil hørende miljøgevinst, sier Audun Wilberg, som er ansvarlig rådgiver for prosjektet hos EBL.

Målsettingen er å effektivisere datahåndteringen ved fullskala innføring av AMS slik at informasjonen samles inn og håndteres mest mulig rasjonelt.

– Dette kan blant annet gjøres via en portal hvor kundesenter, nettplanleggere og ansatte ved en driftssentral får den informasjonen de trenger for å utføre sine arbeidsoppgaver, sier Wilberg.

Ansatte vil kunne oppleve at arbeidet blir enklere, mer effektivt og mer nøyaktig. Dessuten kan selskapet totalt yte kundene bedre service. En slik portal kan også benyttes til å gi den enkelte kunde oppdatert informasjon om eget forbruk.Timemåling

Realisering av miljøgevinst forutsetter timemåling av forbruket, noe som igjen forutsetter en effektiv datahåndtering hos nettselskap og kraftleverandører.

Miljøfokus er blant annet begrunnet i krav fra EU om at de skal spare energi tilsvarende 20 prosent i forhold til det en normal utvikling av energiforbruket skulle tilsi innen 2020.Omfattende høringsrunder

Norges vassdrags og energidirektorat inviterte allerede i fjor til en høringsrunde omkring innføring av nye avanserte målersystemer. Denne runden er sluttført.

I disse dager starter en ny høringsrunde med svarfrist til høsten. I denne høringsrunden har NVE tatt hensyn til en del av de uttalelser som både bransjen og andre berørte instanser har kommet med.

– Er det nå angitt en endelig dato for innføring av AMS i Norge?

– Nei, det er det ikke. Men vi håper at vi får rimelig god tid på oss slik at vi kan få innført de nye systemene på en skikkelig og ordentlig måte. Vi snakker tross alt om investeringer på mellom 4,5 og 5 milliarder kroner, sier Wilberg.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.