NETTARKIV

Forbedret togsikkerhet

Tønsberg: Et lite firma ute på Nøtterøy har utviklet en programvare som tillater jernbaneselskaper å overvåke togene for å avdekke feil som kan medføre skader på skinnegangen. Sammen med sitt moderfirma i England har Strainstall AS utviklet en løsning som ved hjelp av lastceller og akslerometere kan måle belastning på skinnegangen og eventuelt oppdage feil på toghjulene som kan skade skinnene. Systemet har vakt oppsikt og er allerede bestilt av Eurotunnel, jernbanen som går under den engelske kanalen. Også den tyske jernbanen er interessert i systemet.

England har vært rammet av mange alvorlige togulykker de seneste årene. Det er hevdet at dette skyldes den storstilte privatiseringen av jernbanen som har vært gjennomført. Og det er et snev av sannhet i dette. - En stor utfordring er at de forskjellige aktørene skylder på hverandre dersom det oppstår feil. I mange tilfeller kan det være vanskelig å finnne tilbake til årsaken og hvem som sitter med ansvaret. I alt for mange tilfeller skyver aktørene ansvaret fra seg. For å løse dette ønsket baneeieren Railtrack seg et system hvor de kunne finne feil og identifisere hvilket tog som forårsaket feilen, forteller daglig leder Bent Hov i Strainstall.

Levetid

CDS rail som er representert i Norge ved Strainstall, har et system måler kraften som brukes på sporvekslerne ved bruk av lastceller. Dette gir bedre vedlikehold en ved tradisjonelt periodisk vedlikehold. Omtrent 2000 slike systemer er levert. Disse erfaringen dannet grunnlaget for at et annet selskap, Amey Rail fikk utviklet et nytt ptodukt som overvåker tilstanden til jernbaneskinnene pluss at det er mulig å finne feil på hjul på de enkelte togsett. SYtemet so det tok 13 måneder å utvikle har fått navnet Tracalert.

Målingene foretas også for å finne slitasjen og dermed levetiden på skinnegangen. En kombinasjon av lastceller og akslerometere gir jerbaneselskapet en mulighet til å overvåke både skinnene og togene. Ved høy belastning kan togskinner i likhet med alle andre metallkonstruksjoner, utsettes for tretthetsbrudd. Signalene fra sensorene i skinnegangen ga også mulighet til å foreta andre analyser, som feil i hjulsett på tog pluss identifikasjon av togene. På Langley Bridge utenfor Southampton har Strainstall installert sensorer for å overvåke skinnegangen og for å oppdage påkjørsler av lastebiler. Dette er en dobbeltsporet jernbane slik at det er montert fem sensorer i hver retning pluss et akslerometer for å oppdage påkjørsel. - Vi har også montert et kamera som overvåker trafikken under brua og som tar bilder ved eventuelle sammenstøt på grunn av for høye lastebiler, forteller Hov.

Frekvensanalyse

Alle tog som kjører har sin egen signatur når de passerer sensorene. Belastingen på skinnene kan sees som en kurve, hvor frekvensen er unik for hvert enkelt togsett. Togene er delt inn i fire kategorier; ekspresstog, lokaltog, godstog og posttog. Det er kombinasjonen lokomotiver og vogner som avgjør kurven for toget. Systemet klassifiserer selv hva slags tog som passerer basert på frekvenskurven. - Vi har brukt ekspresstoget som referanse. Denne kategorien av tog er veldefinert med to lokomotiver og åtte vogner. Disse passerer regelmessig og vi kan derfor bruke ekspresstoget til å kalibrere instrumentene automatisk, forteller prosjektleder Morten Hobæk.

Skader på hjul kan leses fra kurvene ved å analysere energien som påvirker skinnene. - Ved å bruke fem sensorer plassert med ulik avstand er det også mulig å avstandsbestemme og dermed også avdekke hvilket hjulpar som har skade. Når vi bruker varierende avstand vil ikke energiutløsingen skje samtidig på sensorene og ved en frekvensanalyse fremkommer det rette hjulparet, forteller Hobæk.

PCen gjør alle operasjoner automatisk. Den samler inn data med en frekvens på 4 kHz. Når toget har passert, sendes dataene over i beregningsprogrammet som kategoriserer toget og analyserer togets signatur. Ved eventuelle feil sendes beskjed til togledersentral som e-post via internett.

Oppløftende

Resulatene hittil er oppløftene. Ved å bruke standardkomponenter som pc og internett er også kostnadene for et slikt avansert overvåkingsverktøy brakt ned til et akseptabelt nivå. - Når melding om feil ved togsett sendes fra systemet er det opp til toglederne å avgjøre om toget skal stoppes eller ikke. Da vil hensynet til økonomi kontra sikkerhet være avgjørende for beslutningen. Den fattes ikke av overvåkingssystemet, understreker Hobæk.

Les mer om: