Forbedret potensiometer

Ved å unngå den mekaniske overføringen, øker du også nøyaktigheten, mens du senker kostnadene.

Det hevder Scana Mar-El AS som nå lanserer potensiometre de hevder preges av enkelhet, pris og stor kvalitetsforbedring.

Stavpotensiometret er det instrumentet som oftest gir lavest kostnader fra målepunkt til signalbehandling.

Det krever bare en spenningskilde (eks. 5 eller 10VDC) som også vil være målesignalet; et målesignal som alle system har som standard inngang.

Historisk sett har roterende sensorer vært foretrukket, her omformes rettlinjede bevegelser til roterende.

Grunnen er at stavpotensiometrene har vært for følsomme for mekaniske laster og for vibrasjon.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå