Forbedret hydraulikkmotor

Yteevnen er blitt bedre med høyere virkningsgrad, særlig ved høye trykk.

Man kan regne med høyere tillatte trykk- og momentverdier.

Levetiden ved høy belastning er blitt lengre.

Les mer om: