FORUM

For små veiprosjekter

25. aug. 2008 - 13:24

SAMFERDSEL: I sommer kom det innspill fra anleggsteknisk hold at de fleste veiprosjekter i Norge er for små og gir unødvendig tidstap og økte utgifter på veier som allikevel skal bygges senere. Ferietiden er ikke egnet til å ta opp slike samfunnsviktige saker og diskusjonen uteble.

Et nært beslektet område er å redusere flaskehalser eller tidskritiske deler av veiprosjekter. Dette har tydelig skjedd på den nye E18 fra Gulli til Langåker i og med at samferdselsministeren fredag i uke 34 kunne opplyse at ved å betale ytterlige ni millioner kroner vil denne del av E18 kunne tas i bruk før tiden og før neste års ferietrafikk setter inn. Dette tror jeg er meget prisverdig, og merutlegget vil samfunnet kunne få mangfoldig igjen ved reduserte trafikkproblemer og ulykker.

Baksiden av medaljen er at presset på den gamle E18 mot Telemark vil øke tidligere. Det må derfor bli et folkekrav at anleggsmaskinene «ikke stoppes», men går direkte i gang med å bygge firefelts E18 mot Telemark. Da vil vi om et par år kunne få firefelts motorvei fram til Langangen. Men det må ikke stoppe her; ideen om å utvide veiprosjekter må særlig gjelde «E18 Vestfold grense- Langangen», hvor det må utvides med en ny bro over Langangen.

Slik trafikken utvikler seg, allerede med rundt 20 000 biler i døgnet på denne strekningen, må det være fullstendig galt at en slik bro må gjennom en såkalt konseptvalgutredning før den kan påbegynnes.

Jeg tør ikke tenke på de situasjoner som kan oppstå når trafikken har gått i fire felt til Langangen for så å skvises over til to smale felt over nåværende bro som antagelig også er for smal til å kunne forsynes med fysiske midtdelere.

Nei, telemarkinger – det må bli et folkekrav at broen bygges i forbindelse med den nye veien. I tilegg må Veipakke Grenland på banen slik at E18 videre kan avlastes med en skikkelig innfarts- og gjennomfartsvei til Porsgrunn, Skien og Telemark for øvrig. Ny E18 over Eidangerhalvøya ligger minst 15 til 20 år fram i tid, så et snarlig håp for å lette trafikken gjennom Bamble ligger i alternative veivalg mot indre Telemark og Sørlandet.

Jan B.Rønhaug

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.