For sakte

Forsker Pål Næsje NTNU sier til Kommunalteknikk at grunnene til at denne miljøvennlige teknologien ikke har slått an hos oss, er gamle rykter, økonomien, manglende kunnskap, vår kultur og e-verkene. Frem til tilskuddene ble stoppet i 1993, satset Norge nærmere 200 millioner kroner i FoU-midler. (lh)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå