For mange alvorlige hendelser

For mange alvorlige hendelser
Statoil har gransket to alvorlige fall-hendelser, hvor den ene var på Njord. Bilde: Atle Kårstad / Statoil

Njord

18. desember sviktet låsmekanismen på en løfteklave på Njord, og et rør på 23 tonn falt fem meter ned på boredekk.

Ingen personer ble skadd.

Granskningen viser at løfteutstyret var brukt feil, og ikke egnet for operasjonen.

Utstyret ble overbelastet, og bakenforliggende årsaker er manglende risikovurdering, mangelfull risikoforståelse, ufullstendig arbeidsprosedyrer og manglende ledelsesoppfølging.

Heidrun

22. desember løsnet et løfteverktøy på 2,3 tonn fra festeordningen og skled en meter ned i fôringsrøret.

Ingen personer ble skadet.

Gjengene som skulle holde verktøyet på plass var for slitte og for lite fastskrudd til å kunne holde det fast.

Som et resultat av hendelsen har Statoil sendt instruks til alle borekontraktører om at denne festeanordningen skal inspiseres regelmessig.

Fredag la selskapet frem to granskningsrapporter for Petroleumstilsynet (Ptil), etter å ha gransket to hendelser på Njord og Heidrun i desember i forbindelse med kran- og løfteoperasjoner på boredekk.

Beste praksis

Nå ønsker selskapet å dra lærdom av hendelsene ved å sette dem inn i Statoils “trygg-rigg”- prosjekt.

Det skal være en samarbeidsarena som har til hensikt å utvikle beste praksis for samarbeid mellom leverandører og Statoil.

Les også: – Skuffende mange hendelser på sokkelen

Likhetstrekk

– Det har vært for mange alvorlige hendelser under løfteoperasjoner og materialhåndtering i forbindelse med boring og brønnarbeid. Flere av hendelsene har likhetstrekk, og dette er en utfordring vi som bransje må ta på alvor, sier Arild Haugland, konserndirektør for HMS i Statoil, i en pressemelding.

Les også: Nok en Ptil-granskning

Potensial for skade

Selv om ingen kom til skade under hendelsene tar Statoil det svært alvorlig, og påpeker at begge tilfeller kunne ha ført til personskade.

Statoil ønsker i større grad å inludere boreentreprenør og utstyrsleverandør i arbeidet med å forebygge tilsvarende hendelser.

Som en del av prosjektet har Statoil kartlagt alt spesialkonstruert løfteutstyr som brukes i boreoperasjoner.

Les mer om: