NYHETER

For dårlig innsats ved arbeidsvarsling

Vegtilsynet synes ikke at vegvesenets innsats for bedret arnbeidsvarsling har bedret seg, fremkommer det i en ny tilsynsak.

Jarle SkoglundJarle SkoglundJournalist
2. sep. 2014 - 14:19

-Selv om det er entreprenørene som utfører arbeid på og langs vegene, er det Statens vegvesen som har ansvar for at trafikantene kan ferdes sikkert i arbeidsområdene, sier direktør i Vegtilsynet Trude Tronerud Andersen.

 

Skulle tydeliggjøre fagfeltet

Arbeidsvarsling fikk økt oppmerksomhet i Statens vegvesen i 2011, etter en temaanalyse av trafikkulykker knyttet til vegarbeid, basert på dybdeanalyser av dødsulykker i vegtrafikken fra 2005-2009. Den pekte blant annet på at mangelfull varsling og/eller sikring var direkte årsak til 2/3 av dødsulykkene som kunne knyttes til vegarbeid.

Statens havarikommisjon for transport har også gitt tilrådinger til Statens vegvesen om å innføre rutiner for egne kontroller i forbindelse med arbeidsvarsling samt å sikre ved godkjenning av arbeidsvarslingsplaner å ivareta sikkerheten til alle typer trafikanter.

Etatsledermøtet i Statens vegvesen varslet i 2011 at fagfeltet arbeidsvarsling skulle tydeliggjøres bedre, både organisatorisk og ressursmessig.

Vegtilsynets tilsynssak som rettet seg mot Statens vegvesen, Region vest, viser at Statens vegvesen fremdeles ikke tar nok ansvar, og savner et godt organisatorisk rammeverk rundt satsingen på kvalitet og sikkerhet i arbeidsvarslingen.

 

Usikkerhet hos skiltmyndigheten

Tilsynssaken har tatt for seg to problemstillinger. Den første om i hvilken grad godkjenning av arbeidsvarslingsplaner blir gjort i samsvar med krav. Den andre så på i hvilken grad kontroll og oppfølging av arbeidsvarsling skjer i samsvar med krav.

Når det gjaldt godkjenning av entreprenørenes arbeidsvarslingsplaner tyder tilsynfunnene på en usikkerhet hos skiltmyndigheten på om planene har rett kvalitet og fører til trygg ferdsel for trafikantene. Det mangler konsistente og enhetlige rutiner for godkjennelsene, og det er for lett å godkjenne dårlige planer. I tillegg ble det i liten grad gjort kontroller av entreprenørens formelle kompetanse.

 

Avvik som var merket som lukket i rapport

I forbindelse med kontroll og oppfølging av arbeidsvarsling fant Vegtilsynet at det gjennomføres langt færre kontroller enn forutsatt av Statens vegvesen selv. Det manglet dessuten kontrollplaner og det var uklare og mangelfulle rutiner for oppfølging av avvik. Det ble blant annet avdekket at avvik som var merket som lukket i rapport etter kontroll ikke var utbedret på arbeidsområdet.

Vegtilsynet gir tre tilrådninger i saken. Tilsynspart skal komme med tilbakemelding på hvordan de vil håndtere tilrådningene sammen med en tidsplan for gjennomføring av tiltak.

 

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.