NYHETER_BYGG

Follosykehus

Lokalsykehuset har en arealramme på 60.200 kvadratmeter og skal få minimum 205 somatiske senger. Det blir landets største lokalsykehus og skal dekke 163.000 innbyggere. Kostnadsoverslaget er 2,4 milliarder 1999-kroner.

Sykehuset er planlagt bygget på Ski med byggestart høsten 2003 og full drift i 2007. (lh)

Les mer om: