Follosykehus

Lokalsykehuset har en arealramme på 60.200 kvadratmeter og skal få minimum 205 somatiske senger. Det blir landets største lokalsykehus og skal dekke 163.000 innbyggere. Kostnadsoverslaget er 2,4 milliarder 1999-kroner.

Sykehuset er planlagt bygget på Ski med byggestart høsten 2003 og full drift i 2007. (lh)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå