Folkehelseinstituttet avviser kritikken fra NTNU-forskere om modell for smittespredning

– Vi lager ikke en konkurrerende modell, vi lager en annen modell, sier Birgitte Freiesleben de Blasio.

Folkehelseinstituttet avviser kritikken fra NTNU-forskere om modell for smittespredning
Det jobbes intenst med å forstå og forutsi hvordan SARS-CoV-2 sprer seg. NTNU og Folkehelseinstituttet har to forskjellige innfallsvinker. FHI sier de må respondere på ønsker fra helsemydnigheter og politikere. Illustrasjon: NTNU

Birgitte Freiesleben de Blasio er avdelingsdirektør på Folkehelseinstituttet med ansvar for modellering, og professor II på Institutt for medisinske basalfag ved Universitet i Oslo.