NYHETER

Følger ikke eget regelverk ved asfaltjobber

Statens vegvesen Region sør  følger ikke eget regelverk om å utarbeide planer for å sikre kvalitet i sine asfaltprosjekter. Det viser en ny tilsynssak fra Vegtilsynet.

4. mars 2014 - 16:12

Problemstillingene Vegtilsynet ønsket å få svar på i denne tilsynssaken var for det første om Statens vegvesen følger kravene til styring i forkant av asfaltprosjektene. For det andre ville Vegtilsynet undersøke hvordan asfalteringsprosjektene håndterer sikkerhetsproblem som kan oppstå etter dekkeleggingen.

 

Manglet viktige planer

Når det gjaldt styring, hadde Region sør ikke fulgt eget regelverk, som setter krav til å utarbeide planer for å sikre kvalitet i prosjektene. Det gjelder prosjektbestillinger, prosjektstyringsplaner og kvalitetsplaner. Region sør hadde ikke utarbeidet slike for noen av asfaltprosjektene.

I forbindelse med asfaltering kan nye trafikkfarlige forhold etableres. Statens vegvesen har utarbeidet håndboken «Risikovurderinger i vegtrafikken». Denne inneholder sjekklister for en rekke forhold som for eksempel fare for at rekkverkene blir for lave når det asfalteres, at asfaltkantene blir for høye, at det blir for lite tverrfall, eller at friksjonen i asfalten blir for lav. Avdelingskontorene i Region sør hadde ikke foretatt systematiske risikovurderinger av slike forhold.

 

Uklare ansvarsforhold

Det er heller ikke tydeliggjort hvordan eventuelle avvik som ikke gjelder kvaliteten på vegdekket skal rapporteres, og heller ikke hvem det er som har ansvar for å følge opp og eventuelt utbedre avvik fra krav.

Det er også mangler ved Region sør sine rutiner for kontroll av friksjon etter asfaltering. Tilsynspart har ikke tilstrekkelige rutiner som sikrer at krav til minimumsfriksjon er oppfylt.

Vegtilsynet gir to tilrådninger i saken. Tilsynspart skal komme med tilbakemelding på hvordan de vil håndtere tilrådningene sammen med en tidsplan for gjennomføring av tiltak.

 

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.