– Følger byggenæringen våre råd, vil de spare 20 prosent av kostnadene

Her er Bygg 21s tiltak for effektivisering av byggebransjen.

– Følger byggenæringen våre råd, vil de spare 20 prosent av kostnadene
Statsråd Monica Mæland i byggegropa på Ulven der det kommer flere hundre leiligheter. Fra venstre: Arne Giske Konsernsjef i Veidekke, Daniel Siraj , konsernsjef i OBOS, statsråd Monica Mæland, Sverre Tiltnes , sir i Bygg21, Sissel Leire, styreleder i Bygg21 og prosjektleder Espen Stordal i Veidekke. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

I dag la Bygg21 fram tre nye rapporter for Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Målet som ble satt da departementet etablerte arbeidsgruppen i 2013, var å kutte byggekostnadene i Norge med 20 prosent.