ROMFART

Følg romstasjonens ferd

HER ER DEN: Den internasjonale romstasjonen (ISS), her utenfor kysten av Argentina.
HER ER DEN: Den internasjonale romstasjonen (ISS), her utenfor kysten av Argentina.

Karttjenesten gir deg oppdatert informasjon om hvor alle ESA-satellitter og romfartøyer som går i bane rundt jorden befinner seg.

Mange muligheter

Her kan du blant annet følge Integral, XMM-Newton, Cluster og romteleskopet Hubble. Også jordobservasjonssatellittene ERS-2, Envisat og Proba kan spores med tjenesten.

Med avanserte innstillinger kan du også finne en rekke GPS-, militær- og vær-satellitter, men det er ikke en del av ESAs tjenester.

Google-samarbeid

Satellitt-sporeren er java-basert, og viser satellittens plassering på kartbilder levert av Google Maps. Du kan velge om du vil se satellitten på et forenklet kart - der grått er land og blått er vann - som satelittbilde, eller som hybrid.

Den reelle posisjonen til satellittene oppdateres en gang i timen, men ved hjelp av en prikket linje kan du følge banen den har kontinuerlig.

Test ESA-tjenesten her. (klikk på 'Advanced' for å få tilgang til flere innstillinger - og satellitter.)

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.