STRENGE KRAV: Kravene til de som vil søke om støtte til å bygge vindparker er så strenge, at det per i dag bare er tre aktuelle søkere.
STRENGE KRAV: Kravene til de som vil søke om støtte til å bygge vindparker er så strenge, at det per i dag bare er tre aktuelle søkere. (Bilde: YVES ESTIVALS)

FN vraker kinesiske energiprosjekter

  • Kraft

Kina står for over halvparten av klimaprosjektene som genererer klimakvoter i utviklingsland.

Samtidig beskyldes kineserne for å oversvømme markedet med billige og tvilsomme klimakvoter som hjelper lite eller ingenting i arbeidet med å redusere klimautslippene.

Executive Board (EB), som styrer FNs apparat for Den grønne utviklingsmekanismen (CDM), møter nå hard kritikk fra utviklere av kinesiske vann- og vindprosjekter.

Uforutsigbart

Utviklerne bak 19 prosjekter mener blir er møtt med stadig endrete mål og urealistiske krav til prosjektene i saksbehandlingen av prosjektene, ifølge nettstedet Business Green.

Prosjektene skal kunne garantere lavere utslipp i det enorme landet.

Utviklerne mener også EB har gjennomført tilfeldige og "ikke-transparente" endringer i regelverket.

Kutt i u-land

Den grønne utviklingsmekanismen skal oppmuntre industrialiserte land til å finansiere utslippsreduserende tiltak i utviklingsland, ved å tillate godkjente prosjekter å selge klimakvoter (CER).

Kvotene kan brukes til å oppfylle klimamålene til mer velstående land.

Ikke lønnsomt

De 19 utviklerne hevder de ble avkrevet ny søknad for å dokumentere at de trengte CER-kvoter for å gjøre vind- eller vannprosjektet lønnsomt.

Likevel ble alle søknadene avslått.

Nåløye

FN-apparatet har i lang tid vært kritisert for å være en papirmølle det er svært vanskelig og tidkrevende å nå igjennom.

Det har vokst fram selskaper som tar på seg jobben med å håndtere de omfattende søknadsrundene som må til for å komme gjennom nåløyet og få prosjektet godkjent.

På den andre siden møter CDM-apparatet sterke krav om å helgardere seg mot energiprosjekter som ikke gir reelle utslippsreduksjoner i Kina.

For sen informasjon

Lucy Deng, teknisk leder for CDM-akkreditering i DNV i Beijing mener problemet primært skyldes dårlig timing.

– EB sendte ut informasjon om nye tariffer for vind- og vannprosjekter i en rekke provinser. Vi kansellerte faktisk en del prosjekter når vi hørte om dette, men søknadene som nå er avslått ble sendt før informasjonen kom ut, sier Deng til Business Green.