FN-rapportør ber Norge avvikle oljenæringen

Ber Norge slutte med oljeleting og gradvis avvikle olje- og gassindustrien.

FN-rapportør ber Norge avvikle oljenæringen
Norge bør forberede seg på fase ut oljeindustrien, mener FNs spesialrapportør for menneskerettigheter og miljø David R. Boyd. Foto: Ole Jørgen Bratland/Equinor

FNs spesialrapportør for menneskerettigheter og miljø ber Norge om å slutte med oljeleting og gradvis avvikle olje- og gassindustrien.

Det framgår av en rapport som ble lagt fram for FNs menneskerettighetsråd mandag. Rapporten er skrevet av spesialrapportør David R. Boyd etter et tolv dager langt besøk i Norge i september 2019. Boyd møtte både myndigheter, organisasjoner, utdanningsinstitusjoner og næringsliv.

I uttalelsen som er nå er offentliggjort, heter det at Norge bør forby videre leting etter fossilt brensel, la være å utvikle infrastrukturen i næringen og også forby de mest forurensende og miljøskadelige formene for olje- og gassutvinning.

Natur og Ungdom mener Norge må ta grep

Boyd peker også på at Norge bør sikre seg en god plan for folk og lokalsamfunn som er avhengig av industrien i dag.

Leder Therese Hugstmyr Woie i Natur og Ungdom sier at det er helt absurd at Norge ikke tar sitt rettmessige ansvar og kutter CO2 der det virkelig gjør en endring.

– Hvert år eksporterer Norge 500 millioner tonn med CO2 i form av olje. Etter klimasøksmålets andre runde i Borgarting lagmannsrett ble det bestemt at Norge også må ta ansvar for utslippene som blir eksportert. Dette kan gjøres ved å begynne nedtrapping i oljesektoren, sier hun.

Frp: Absurd

Frp mener det er absurd å påstå at en styrt avvikling av det norske velferdssamfunnet er veien å gå for å redusere de globale klimautslippene.

– FNs spesialrapportør kan jo starte med å lufte denne ideen for sine egne oljeproduserende medlemmer i menneskerettighetsrådet. Dette er land som trolig over natta ville ha tatt over vår oljeproduksjon med langt høyere utslipp, sier energi- og miljøpolitisk talsperson Jon Georg Dale i Frp.

Saken er oppdatert etter publisering. I første versjon var NIM feilaktig tillagt meninger.

Les også