Flytende solcelleanlegg

Flytende sol-eksplosjon: – Dette vil knuse alt på pris

Norske selskap deltar i teknologi-kappløp om flytende solkraft.

Ocean Sun tester flere større flytende solcelleanlegg utenfor Bergen. Nå beveger de seg for alvor inn i det asiatiske markedet.
Ocean Sun tester flere større flytende solcelleanlegg utenfor Bergen. Nå beveger de seg for alvor inn i det asiatiske markedet. (Foto: Ocean Sun)

Norske selskap deltar i teknologi-kappløp om flytende solkraft.

Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 235,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

Det som var en knøttliten og kostbar nisje for bare noen få år siden, kan nå være på vei mot å bli et av de store teknologikappløpene i vår tid.

I 2014 ble det installert 5 MWp flytende solceller. Fra januar til september i år ble det installert 512 MWp globalt, ifølge tall fra Verdensbanken.

– Dette er en helt enorm økning, og det synes jeg ikke er rart i det hele tatt, sier solenergiekspert Bjørn Thorud i Multiconsult.

Han trekker frem at diskusjonen rundt bruken av landareal til solcelleanlegg er blitt mer opphetet de siste årene.

MWp

Watt peak er et mål for effekt avgitt fra et solcellepanel belyst under standard testforhold i laboratorium. For mer info, klikk her.

– Det er svært plasskrevende, mens potensialet for å bygge på vann er nærmest ubegrenset, sier Thorud.

Han bruker sjøer i Asia som eksempel, hvor det nå er stor utbyggingsaktivitet.

– Potensialet her er vurdert til 578 GWp hvis 5 prosent av overflaten benyttes. I år vil det bli installert cirka 100 GWp totalt i hele verden.

- Potensialet på sjøer i Asia er dermed 5 ganger større enn den årlige globale tilveksten. I tillegg kommer potensialet på hav.

Anlegg i Singapore og Fillipinene

Ocean Sun er én av stadig flere norske aktører som utvikler teknologien. Moss Maritime er også godt i gang, mens 2-3 aktører skal være i ferd med å kaste seg inn i kappløpet med egne konsepter.

– Disse har jeg imidlertid ikke lyst til å snakke så mye om ennå, sier Thorud.

I tillegg er det stadig flere norske aktører som jakter på teknologien.

Arnt Emil Ingulstad i Ocean Sun røper at de nylig har skrevet under kontrakt om å bygge et demonstrasjonsanlegg på Fillippinene.

De siste årene har selskapet testet ut teknologien med flere pilotanlegg utenfor Bergen. Selskapet har også hatt en pilot liggende i Singapore i åtte måneder.

– De flytende solcelleanleggene våre er konstruert for å tåle tyfoner, det vil si vind opp mot 275 kilometer i timen. Det er derfor vi nå får lov til å bygge på Filippinene, som ligger i tyfonbeltet, sier Ingulstad.

Han legger til at selskapet har flere avtaler i kikkerten, og har tilstedeværelse flere steder i Asia, hvor de opplever stor interesse for flytende solanlegg.

Illustrasjon av et typisk flytende solkraftsystem. Illustrasjon: Seris og National University of Singapore

– Derfor vil flytende slå landbasert solkraft

I en ny rapport fra Verdensbanken og Solar Energy Reseach Insitute of Singapore (Seris), pekes kombinasjonen vannreservoarer og flytende sol ut som særlig lovende.

Thorud i Multiconsult forklarer:

– Dette kan løse to store utfordringer i bransjen: Tilgang på areal og nett. Det gjelder særlig for utviklingsland, som kan være tett befolket og hvor landbruk kan komme i konflikt med solparker, eller hvor de egnede landområdene ligger svært lagt fra strømnettet. Folk bor som regel i nærhet til vann, og dermed kan man bygge ut med lavere nettkostnader.

Her er seks andre potensielle fordeler med flytende sol, hentet fra rapporten («Where sun meets water - Floating solar market report»):

  • Bedrer vannressursforvalting og energiproduksjon i vannmagasiner: Ved å kombinere vann og sol kan du benytte solenergi i tørkeperioder, og dermed unngå for lav vannstand i magasinet, noe som fører til mer effektiv drift.
  • Reduserer fordamping fra vannreservoar, siden solpanelene gir skygge og begrenser fordamping fra vind.
  • Øker vannkvaliteten ved å redusere algevekst.
  • Til forskjell fra landbaserte installasjoner trenger man ikke investere store summer i å utjevne bakken og legge fundamenter.
  • Enkel installasjon ved rolig vann, der kravene til fortøyning og ankring er lave. Modulære løsninger fører til raskere installasjon.
Løsningen til Ocean Sun trekkes frem i en ny markedsrapport for flytende solcelleanlegg fra Verdensbanken. Foto: Ocean Sun

- Den aller viktigste grunnen til at flytende solkraft vil knuse alle andre former for solenergi på pris, er at man kan unngå leiekostandene for landareal.

Det mener Ingulstad i Ocean Sun.

– Dette kan stå for en betydelig del av driftskostnadene ved landbaserte anlegg. Selv om selve strømmen fra flytende sol er mer kostbart i dag, kan det altså løse en rekke andre problemer som i sum gjør det lønnsomt. Samtidig går teknologiutviklingen raskt, sier Ingulstad.

Han legger til at effekten fra solcellepanelene øker når panelene blir avkjølt i vannet.

– Modulene øker ytelsen med 0,4 prosent per grad Kelvin, sier Ingulstad.

Ocean Sun nøkkeltall 2017 2016
Driftsinntekter 2.230.000 120.000
Driftsresultat -1.806.000 -49.000
Resultat før skatt -1.802.000 -49.000

Skal bryte ned fransk monopol

Til nå er det franske Ciel & Terre som nærmest har hatt monopol på flytende solanleggløsninger. Men dette er i ferd med å endre seg.

– Vi mener at den store utfordringen med Ciel & Terre sin løsing er størrelsen på fundamentene. For å installere én megawatt må Ciel & Terre bruke rundt 30 konteinere for å frakte alt utstyret. Ofte bygges en fabrikk i regionen der anlegget skal installeres, ellers blir fraktkostnadene for store. Vi bruker noen få konteinere for samme installasjon, sier Ingulstad.

Verdensbanken og Seris anslår enormt potensial for flytende sol. Klikk for større bilde.

I rapporten fra Verdensbanken er Ocean Sun sin løsning en av dem som trekkes frem. 

Det mest konservative anslaget for potensialet til flytende solanlegg i menneskeskapte dammer er ifølge rapporten over 400 GWp. Det tilsvarer all installert solcellekapasitet frem til 2017.

Deres mest optimistiske anslag er på 4044 GWp, altså ti ganger mer enn det som hittil er bygget ut.

Ser for seg fullskala test

Moss Maritime er ikke kommet like langt som Ocean Sun, men skal i gang med en bassengtest av deres modulbaserte løsning i løpet av februar 2019.

De har fått oppstartsmidler fra Forregion-satsingen i Oslo Akershus og Solenergiklyngen, og er på vei ut av konseptfasen. Én av utfordringene for videre utvikling er finansiering i neste fase, som vil kreve større innsats.

– Vi er sikre på at vi har et konsept som tåler sjø og vil fungere godt på hav. Utfordringen er å senke drifts- og fabrikasjonskostnadene til et konkurransedyktig nivå, sier Alexander Minge Thøgersen i Moss Maritime.

Deres konsept er basert på kompetanse gjennom årevis med leveranser av flytende løsninger til offshore-bransjen. 

I fremtiden vil Equinor og andre energiselskaper som satser på fornybar teknologi kunne bli viktige kunder og samarbeidspartnere, tror Thøgersen.

Når testingen i basseng er over, ser han for seg en fullskala test i Norge eller utlandet.

Nøkkelen til Moss Maritimes konsept er fleksible koblinger, som gjør at konseptet opptrer som et teppe på sjøen. Med en enkel ramme og flytere prøver de å gjøre designet enklest mulig. Illustrasjon: Moss Maritime

Dette er utfordringene

Tross kraftig utvikling er flytende solceller et stykke unna å være en moden teknologi.

Verdensbanken skriver i sin rapport at vi i dag har nok fullskala-prosjekter til å si at teknologien kan være levedyktig kommersielt. Samtidig står vi overfor flere utfordringer som må løses før den kan kalles moden. Blant dem er:

  • Anleggene som er i drift har ikke vært det lenge nok til at vi kan si noe om virkningen på levetid og degradering. 
  • Det hersker usikkerhet om hvor store miljømessige konsekvenser slike anlegg har.
  • Usikkerhet rundt kostnader. Flytende solcelleanlegg i seg selv beregnes å være mellom 20 og 30 prosent dyrere enn bakkemonterte anlegg.
  • Den teknologiske kompleksiteten rundt design, bygging og å operere anleggene i vann er fortsatt en utfordring. Særlig når det kommer til elektrisk sikkerhet, ankring og fortøying, samt vedlikehold.

– Vi har en del kunnskapshull som må dekkes, men det er bare å se på tabellene fra Verdensbanken for å skjønne hvor latterlig stort potensial dette har. Og med økning fra 10 til 1097 MWp de siste tre årene har flytende sol tatt et kraftig fraspark, sier Thorud i Multiconsult.

Verdens største flytende solkraftanlegg i Huainan i Kina. Bildet er tatt i juni 2017. Foto: STR/ NTB Scanpix

Kommentarer (5)

Kommentarer (5)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå