Flytende lager for parallellføringer

Med dette som mål har igus utviklet et lineærsystem som kompenserer for parallellfeil mellom to aks

Geir Berven

Et svivelsystem gjør at lageret kan få lineærsystemet til å fungere tilnærmet uavhengig av underlaget. Denne nye generasjon av lineærlager er utviklet til bruk i parallelle system.

Vedlikeholdsfritt

Det smørefrie lageret er 100 prosent vedlikeholdsfritt. Muligheten til å utføre livstidsanalyser gir designeren forsikring om at applikasjonen vil fungere tilfredsstillende.

Svivelen på lageret tillater en bevegelse på +/- 2º, men det er den laterale kompensasjon vinkelrett på akselen som er hovedelementet bak funksjonen. Her kan parallell feil opp til 6 mm korrigeres inn.

Les mer om: