LUFTFART

Flymekaniker reparerte Wizz Air-fly i fylla på Torp. Nå må mannen i fengsel

Får skjerpet straff.

Et Airbus A320 som tilhører Wizz Air. Det var samme type fly mekanikeren reparerte med promille.
Et Airbus A320 som tilhører Wizz Air. Det var samme type fly mekanikeren reparerte med promille. Foto: NTB Scanpix
Roald RamsdalRoald RamsdalJournalist
28. jan. 2021 - 05:15

I januar i fjor ble en flymekaniker tilkalt til flyplassen på Torp for å reparere en ripe i skroget på et Airbus A-320 passasjerfly som tilhører Wizz Air. En blodprøve tatt senere samme dag, viste en en alkoholkonsentrasjon i blodet på 1,12 promille.

Nå er flymekanikeren dømt til fengsel i 75 dager, etter at lagmannsretten skjerpet straffen.

Det kommer frem i en fersk dom fra Agder lagmannsrett.

Fikk først betinget fengsel

Den ungarske flymekanikeren i 50-årene ble opprinnelig dømt til 60 dagers betinget fengsel i tingretten. Der hadde han gitt en uforbeholden tilståelse. Påtalemyndigheten synes straffen ble for mild og anket straffutmålingen.

Påtalemyndigheten la ned påstand om 90 dagers ubetinget fengsel for lagmannsretten. 

Tiltalen mot mannen ble første gang omtalt av Sandefjords Blad i fjor sommer, før saken skulle behandles av tingretten.

Tingretten la vekt på at mekanikeren allerede hadde fått en administrativ forføyning i Ungarn. Der mistet han sertifikatet sitt i én måned og fikk en bot tilsvarende 3000 kroner.

Flymekanikerens forsvarer mente at sanksjonen i Ungarn sperret for straffeforfølgning i Norge for samme forhold og la ned påstand om at saken skulle avvises. Påtalemyndigheten var helt uenig i dette.

Standby hele døgnet

Den 29. januar 2020 hadde flymekanikeren som oppdrag å utføre vedlikehold på fly fra Wizz Air på Torp flyplass ved Sandefjord.

Flymekanikeren utførte sitt arbeid som selvstendig oppdragstaker. Hans avtale var med et selskap i Litauen, UAB «FL Technics», som på sin side opererte etter avtale med et selskap registrert i Dubai, Aerviva DWC LLC, går det frem av dommen. 

Mannen har lang erfaring som flymekaniker og hadde de formelle og reelle kvalifikasjonene i orden for oppdraget han utførte for Wizz Air på Torp, ifølge dommen.

Mannen jobbet turnus og tilbrakte fire uker i Norge.

«Når siktede var i Norge, var han den eneste flyteknikeren som betjente Wizz Air-flyene på Torp. Det innebar at han måtte være stand by 24 timer i døgnet. Han møtte ikke til hvert fly som landet, bare på tilkalling», heter det i dommen.

Les også

Busskaoset i Oslo: Vant anbudet – så gikk alarmen hos Ruter

Mente det ikke hadde sikkerhetsmessig betydning

Den skjebnessvangre dagen i januar i fjor ble flymekanikeren tilkalt til Torp or å utføre et oppdrag på en Airbus A-320 som kom fra Riga. Flyet skulle returnere dit med rutemessig avgang i 1500-tiden.

På Torp hadde flyet fått en ripe i forkant av høyre vinge nær påfyllingslokket for drivstoff. I flyets logg var den beskrevet slik: «scrath on R/H wing next to fuel cap».

Videre var det bestemt at skaden skulle utbedres før flyet tok av. Flymekanikeren evaluerte ripen, som ble beskrevet til å være 23,5 mm lang og 0,1 mm dyp.

Han utbedret så skaden i henhold til en detaljerte arbeidsbeskrivelsen i en manual som han fikk tilsendt på sms fra teknisk avdeling, ifølge dommen.

Flymekanikeren fortalte i retten at arbeidet bestod i å fjerne ripen ved å slipe den ned. Ifølge ham var det et rutinemessig og lite krevende arbeid som ikke hadde betydning for flysikkerheten.

Til slutt attesterte mannen på vegne av FL Technics at flyet var luftdyktig. Dermed kunne flyet ta av.

Så at mekanikeren var beruset

«Bortsett fra alkoholpåvirkningen er det ikke påvist at siktede utførte oppdraget på en måte som ikke var faglig forsvarlig eller som faktisk avvek fra korrekt prosedyre», heter det i dommen.

Men at han var påvirket av alkohol gjorde at attesten han ga ikke var gyldig. I retten konstaterte derfor en seksjonssjef i Luftfartstilsynet at flyet derfor ikke var å anse som luftdyktig under flyvningen til Riga.

Folk på flyplassen så at mekanikeren var beruset og meldte fra til politiet. Da det ble tatt blodprøve av ham to timer senere, viste denne 1,12 promille alkohol i blodet.

Mekanikeren var klar over at han ikke skulle ha drukket, siden han når som helst måtte være forberedt på å bli tilkalt for å utføre oppdrag. Mannen forklarte også at han vurderte at dett var en så liten reparasjon at han kunne gjøre den til tross for at han hadde drukket.

Dommerne slo imidlertid fast at dommen fra tingretten var for mild.

«Å være påvirket av alkohol eller andre rusmidler under utførelse av tjenesten, medfører ikke bare risiko for å gjøre en feil som kan få fatale konsekvenser. Det er også egnet til å svekke allmennhetens tillit til flysikkerheten at det blir kjent at en flymekaniker har vært beruset på jobb», skriver de i dommen.

– Historisk dom

Flymekanikeren er dømt for overtredelse av luftfartsloven jamfør en forskrift fra januar 2019 om gjennomføring av rusmiddeltesting og forbud mot å tjenestegjøre i ruspåvirket tilstand for flyteknisk personell, personell i flysikringstjenesten og i bakketjenesten.

– Dette er en forholdsvis ny forskrift og en historisk dom, og vi er glade for at påtalemyndigheten tar flysikkerheten på alvor, skriver Gisle Skansen, som er administrerende direktør for Torp Sandefjord lufthavn i en e-post.

Han viser til at forskriften trådte i kraft 31. jan 2019. I dommen heter det at den omhandler den første kjente straffesaken om overtredelse av forbudet mot å tjenestegjøre i ruspåvirket tilstand for flyteknisk personell etter denne forskriften.

– Det er viktig for oss å presisere at sikkerheten alltid har høyeste prioritet. Vi har nulltoleranse for rus, og heldigvis avdekket våre prosedyrer og rutiner situasjonen slik at politiet ble tilkalt og fikk tatt prøver av vedkommende, forteller flyplassdirektøren.

Han forteller at mekanikeren ikke er ansatt i Wizz Air, men i et selskap i Norge som Wizz Air kjøper flymekanikertjenester av.

– Han er erklært uønsket på Torp etter denne hendelsen. Han ble også umiddelbart suspendert fra Wizz Air sin side, skriver Skansen.

Dommen er fremdeles ikke rettskraftig siden ankefristen ikke har gått ut.

Det forliste skipet.
Les også

Vaktsjefen på Helge Ingstad anker ikke dommen til Høyesterett

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.