Flomfare kan tvinge Lillestrøm til å flytte både legevakt, politi og rådhus

Flomvollene i Lillestrøm er for lave. Det kan føre til at legevakten, byens rådhus og politistasjonen må flyttes til flomsikre tomter. Kommunen har bedt Direktoratet for byggkvalitet om råd.

Flomfare kan tvinge Lillestrøm til å flytte både legevakt, politi og rådhus
Ved en storflom risikerer pasientene å vasse gjennom flomvann for å nå legevakten. Foto: Joachim Seehusen

Legevakten har akuttberedskap for 150.000 personer i fire kommuner og er det mest kritiske av de tre byggene, som alle ligger nær Nitelva. Det flate landskapet der de tre elvene Glomma, Leira og Nitelva munner ut i Øyeren, gjør Lillestrøm til en av våre mest flomutsatte byer. Vårflom er en årlig hendelse, siste storflom var i 1995. Nitelva, som renner forbi de tre byggene, er ikke utsatt for årlige vårflommer.