Flomfare

Flomfare kan tvinge Lillestrøm til å flytte både legevakt, politi og rådhus

Flomvollene i Lillestrøm er for lave. Det kan føre til at legevakten, byens rådhus og politistasjonen må flyttes til flomsikre tomter. Kommunen har bedt Direktoratet for byggkvalitet om råd.

(Foto:  Joachim Seehusen)
Nedre Romerike Legevakt, Lillestrøm
Legevakten ligger i et bygg kalt Romerike helsebygg, med en rekke aktører innen helse som leietagere. Nå planlegger eieren, Linstow, å utvide bygget. (Foto: Joachim Seehusen)
Nedre Romerike Legevakt, Lillestrøm
Ved en storflom risikerer pasientene å vasse gjennom flomvann for å nå legevakten. (Foto: Joachim Seehusen)
Rådhuset i Lillestrøm
Rådhuset i Lillestrøm rommer 15.000 kvadratmeter. Bygget er ført opp i 1991, og er langt fra nedslitt. Men det ligger nær Nitelva og knapt høyere, det gjør bygget svært utsatt for flom. (Foto: Joachim Seehusen)
Lillestrøm politistasjon
Politiet på Lillestrøm kan også måtte flytte - om ikke kommunen får aksept for å bedre flomvoller og andre sikringstiltak mot flom. (Foto: Joachim Seehusen)
 Rådhuset i Lillestrøm, nederst i bildet, så tinguset og Lillestrøm politistasjon, det buete bygget.
Rådhuset i Lillestrøm, nederst i bildet, så tinghuset og Lillestrøm politistasjon, det buete bygget. Nitelva renner forbi drøyt 200 meter unna. (Foto: Joachim Seehusen)
 Lillestrøm politistasjon
Lillestrøm politistasjon ligger ved siden av tinghuset, rett nedenfor rådhuset. Byens politistasjon er dermed også mer utsatt for flom enn godt er. (Foto: Joachim Seehusen)
Nitelva renner stille og fredelig en høstdag i oktober. Under vårflommen kan det være svært annerledes, i 1995 steg vannstanden med 7,85 meter. Rekordeen, ifølge eluvio.net, stammer fra 1789. Da steg vannstanden med 15 meter. (Foto: Joachim Seehusen)

Flomvollene i Lillestrøm er for lave. Det kan føre til at legevakten, byens rådhus og politistasjonen må flyttes til flomsikre tomter. Kommunen har bedt Direktoratet for byggkvalitet om råd.

Legevakten har akuttberedskap for 150.000 personer i fire kommuner og er det mest kritiske av de tre byggene, som alle ligger nær Nitelva. Det flate landskapet der de tre elvene Glomma, Leira og Nitelva munner ut i Øyeren, gjør Lillestrøm til en av våre mest flomutsatte byer. Vårflom er en årlig hendelse, siste storflom var i 1995. Nitelva, som renner forbi de tre byggene, er ikke utsatt for årlige vårflommer.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå