KARRIERE

Flinke sjefer takler kaos

KAOS: Stressa og utilgjengelig. Det er oppskriften for en sjef som ikke vil lykkes med en endringsprosess.
KAOS: Stressa og utilgjengelig. Det er oppskriften for en sjef som ikke vil lykkes med en endringsprosess. Bilde: Arkiv
Ole K. Helgesen
24. jan. 2007 - 10:58

Sintef har undersøkt lederskap i bedrifter under omstilling, og funnet fellestrekkene for ledere som mestrer store, offentlige snuoperasjoner.

Resultatet er blitt rapporten «God ledelse av omstillingsprosesser».

– Omstillinger er en trend som har kommet for å bli. Derfor trenger vi mer kunnskap om hva som skal til for at dette blir en positiv prosess med gevinst – også for de ansatte, sier seniorforsker og prosjektleder Lisbeth Øyum ved Sintef i Trondheim.Finner tid

Et hovedinntrykk i undersøkelsen var at den gode leder klarer å finne tid – både for seg selv og andre – innenfor knappe tidsrammer.

Lederen prioriterte tid til jobbing med endringsprosessen, samtidig som arbeidstakerne følte det ble satt av nok tid til at de fikk gjort de ordinære arbeidsoppgavene sine.

Selv om forskerne fikk inntrykk av at arbeidspresset var stort hos lederne, ga ingen av dem uttrykk for stress eller anspenthet i forhold til situasjonen.

– De gode lederne ser ut til å ha mye å gjøre, og får gjort det de skal uten å stresse. De evner å være tilgjengelig for de øvrige ansatte, skjerme dem for støy og samtidig bygge opp mestringskompetansen deres. Denne evnen til å disponere tiden bidrar til å skape forutsigbarhet i ustabile omgivelser. Lederens «tidssmarthet» gjør at arbeidstakerne opplever at de har kontroll over situasjonen.Dybdeintervjuer

Gjennom nærmere 60 dybdeintervjuer med både ledere, tillitsvalgte og vanlige lønnstakere i sju offentlige virksomheter som var i en omstillingsprosess, har forskerne avdekket en rekke faktorer som gjør lederne i stand til å gjøre endringer til noe positivt for hele arbeidsplassen.

Les mer om: