Flinke samlere

Norsk Bryggeri- og mineralvannforening og flyselskapet Braathens var flinkest til å samle inn emballasje til drikkevarer i fjor. Selskapet Norsk Resirk oppnådde også gode resultater for aluminiumsbokser. Det viser tall Statens forurensningstilsyn har fått inn. (lh)

Les mer om: