Flesteparten av losene har opplevd GPS-svikt. Nå vil de utvikle et sikrere alternativ

I løpet av de neste månedene skal Kystverket utlyse 8,5 millioner kroner til de som kan utvikle en sikker backup for satellittnavigasjon.

Flesteparten av losene har opplevd GPS-svikt. Nå vil de utvikle et sikrere alternativ
Odd Sveinung Hareide har selv opplevd å miste navigasjonssignalene. Foto: Kystverket

Sansene, lokalkunnskap og radar er de viktigste redskapene losene bruker for lose skip trygt i havn, men i økende grad har de også blitt avhengig av satellittnavigasjon som GPS. Disse signalene kan falle bort, enten ved en tilfeldighet eller som et resultat av bevisst hacking.