TUNNELER

Flest tunnelbranner oppstår i undersjøiske tunneler, viser ny statistikk fra TØI

I landets drøyt 1200 veitunneler i Norge, oppstår det gjennomsnittlig 27 branner per år. Tunge kjøretøy i undersjøiske tunneler er overrepresentert i statitiskken.

Fra tunnelbrannen i Mastrafjordtunnelen ved Stavanger i 2006, der et vogntog tok fyr og brant helt ut.
Fra tunnelbrannen i Mastrafjordtunnelen ved Stavanger i 2006, der et vogntog tok fyr og brant helt ut. Foto: Alf Ove Hansen, NTB
Jarle SkoglundJarle SkoglundJournalist
3. mars 2023 - 12:04

Det er Transportøkonomisk Institutt som har kartlagt kjøretøybranner i norske
vegtunneler i perioden 2008-2021. Dataene viser at det totale gjennomsnittlige antallet branner for alle norske veitunneler er 27 per år, og at det gjennomsnittlige antallet tilløp er 17 per år.

Studien  viser også at både branner og tilløp har økt gradvis i de 14 årene som vi har data for. Selv om man ser en viss årlig variasjon, er den generelle trenden en økning i antall hendelser, konkluderer TØI.

Fører som regel ikke til skader

Et av hovedfunnene i rapporten er at brannene og tilløpene som regel ikke involverer skade på personer eller tunnel. Veitunnelbrannene og tilløpene involverte ikke skade på personer (82% uten skade) eller tunnel (81% uten skade).

Et annet  hovedfunnet er at tunge kjøretøy (>3,5 t) er overrepresentert i statistikken. I
alt 35 prosent av brannene og tilløpene involverer tungbiler, og 62 prosent involverer personbiler. TØI mener at dette indikerer at tungbilene er overrepresentert i vegtunnelbranner, siden de i snitt utgjør 14 % av trafikkmengden på norske riksveger med vegtunneler. Funnet er imidlertid i tråd med tidligere forskning, både i Norge og internasjonalt.

Årsakene er uklare

Årsakene til branner i tunge og lette kjøretøy er ulike. Trafikkulykker (eneulykke 3 prosent og kollisjon 4 prosent) er en sjeldnere årsak til vegtunnelbranner og tilløp enn
tekniske problemer (32 prosent) når vi ser på alle brannene og tilløpene i perioden 2008-2021.

Over halvparten (61prosent) av alle vegtunnelbranner og tilløp har imidlertid uklar årsak. Det skyldes trolig at en stor del av rapporteringen av årsaker er mangelfull.
Årsakskategoriene fordeler seg ulikt på brannene og tilløpene som involverer biler over og under 3,5 tonn. Tabell S.1 viser årsakene til vegtunnelbranner og tilløp for biler under og over 3,5 t i hele Norge 2008-2021

Høy stigningsgrad gir flere branner

Veitunneler med høy stigningsgrad er betydelig overrepresentert i statistikken over branner og tilløp i kjøretøy i norske vegtunneler. Dette gjelder i hovedsak undersjøiske tunneler.

Det finnes ikke noen land i verden som har flere undersjøiske vegtunneler enn Norge, totalt 41. Disse har høy stigningsgrad. I tillegg finnes det minst 24 vegtunneler som ikke er undersjøiske, men som har høy stigningsgrad (>5 prosent) i region vest. Siden stigningsgraden ser ut til å øke risikoen for brann og tilløp, tar vi med disse 24 vegtunnelene i analysene.

Tunnelene med høy stigningsgrad utgjør til sammen omtrent 5 prosent av vegtunnelene i Norge, men representerer 38 prosent av brannene og tilløpene i perioden 2008-2021.  Tunneler med høy stigningsgrad er dermed betydelig overrepresentert i statistikken over branner og tilløp i kjøretøy i norske veitunneler.

Tunge kjøretøy er overrepresentert i branner og tilløp i veitunneler med høy stigningsgrad. Tungbilandelen i branner og tilløp i tunneler uten høy stigningsgrad er 33 prosent, mens den er 40 prosent i tunneler med høy stigningsgrad. 

Her finner du hele rapporten: Kartlegging av kjøretøybranner i norske
vegtunneler 2008-2021

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.