– Flere vil ha fjerninspeksjoner av skip som en nødvendighet og ikke som en bekvemmelighet

33 prosent flere fjerninspeksjoner av skip enn før korona for klasseselskapet DNV-GL.

– Flere vil ha fjerninspeksjoner av skip som en nødvendighet og ikke som en bekvemmelighet
Fjerninspeksjoner har økt betydelig på grunn av korona. Foto: Vuvi

– Pandemien gjør at flere kunder vil ha fjerninspeksjoner som en nødvendighet og ikke som en bekvemmelighet, noe som har ført til en