ARBEIDSLIV

Flere unge vil bli ingeniør

Kunnskapsminister Øystein Djupedal er rask til å ta tallene til inntekt for regjeringens politikk.

– Jeg er svært glad for den økte søkning og opptak til de teknologiske fagene. Det kan tyde på at den negative trenden knyttet til realfag og teknologiske fag er i ferd med å snu, og at regjeringens satsing på realfag virker. Vi må likevel fortsatt anstrenge oss slik at enda flere vil velge realfag og teknologiske fag neste år, sier Djupedal.Matematikk ned

Det kan for så vidt være nødvendig. For selv om det er en gledelig økning i søkningen til ingeniørfag, er det en tilsvarende nedgang for matematikk og naturfag, og for informasjonsteknologi og informatikk.

Antall førsteprioritetssøkere til teknologi, ingeniørfag og arkitektur økte med 10,5 prosent fra 2005, og det ble sendt ut 6,9 prosent flere tilbud om studieplass i hovedopptaket på dette utdanningsområdet. For matematikk og naturfag er nedgangen i antall søkere 10,1 prosent, og for informasjonsteknologi og informatikk 4,4 prosent.

Antallet kvinner som får tilbud om studieplass ved masterstudiene i teknologi har økt fra ca. 20 prosent i 2005 til i overkant av 27 prosent i år. Djupedal er opptatt av at institusjonene nå tar godt vare på de kvinnene som har fått tilbud om studieplass slik at de tar i mot tilbudet, og ikke minst, fullfører studiene.Petroleumsfag i skuddet

– Vi er godt fornøyd med søkertallet og opptaket i år, sier rektor Ivar Langen ved Universitetet i Stavanger. Så å si alle studiene er fylt opp med godt kvalifiserte søkere.

For første gang er det et teknisk-naturvitenskapelig studium som topper listen over de vanskeligste studiene å komme inn på ved UiS. Femårig master i petroleumsteknologi har i år 63,8 som nedre poenggrense for å komme inn.

– Det er gledelig at den gode søkningen til de teknisk-naturvitenskapelige utdanningene fortsetter. For flere av studiene trengs det gode karakterer for å komme inn. Alle plassene på ingeniørutdanningene er fylt opp. Ingen grunnstudier ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet blir i år lagt ut på Restetorget, sier han.Skal sikre kvaliteten

Når søkningen nå er god til ingeniørutdanningen, er det viktig at undervisningstilbudet også er på topp og tilpasset arbeidslivets behov. I den forbindelse har Kunnskapsdepartementet gitt Nokut i oppdrag å evaluere ingeniørutdanningen. Alle relevante forhold som er viktige for kvaliteten skal vurderes, men et overordnet perspektiv på evalueringen skal være samhandlingen mellom utdanning, FoU-virksomhet, og arbeidsliv.

Videre skal evalueringen gi et grunnlag for å vurdere dagens organisering av ingeniørutdanningene i Norge. Det forventes at evalueringen har et tydelig internasjonalt perspektiv, blant annet på grunnlag av det globaliserte arbeidsmarkedet for ingeniører.

Sluttrapport skal overleveres departementet innen 1. juni 2008.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.