NYHETER_BYGG

Flere titalls ubrukte veimillioner

Ole K. Helgesen
10. aug. 2006 - 08:00
Vis mer

Rogaland er et av fylkene hvor Vegvesenet ikke klarer å bruke opp pengene. 30 av 100 millioner kroner øremerket veier i vestlandsfylket ble stående ubrukt i fjor.

– I 2005 var det et betydelig mindreforbruk på fylkesveibudsjettet vårt, sier samferdselssjef i Rogaland Fylkeskommune, Gunnar Eiterjord. Han er oppgitt over Statens vegvesens kapasitetsproblemer.

– Det er store behov for opprustning av veiene. Derfor er det svært beklagelig at penger som blir bevilget ikke blir brukt.Kapasitetsproblemer

– Hva er årsaken til at midler blir stående ubrukt?

– Statens vegevesen hevder at de har problemer med kapasiteten fordi de nå må sette alle oppdrag ut på anbud. Men vi syns likevel at arbeidsprosessene tar litt vel lang tid. Det er jo spesielt at de bruker opp til ett år på å planlegge og konkurranseutsette et prosjekt, sier Eiterjord. Han forventer nå at Vegvesenet øker kapasiteten og ser på rutinene og arbeidsprosessene sine slik at alle midler som blir satt til disposisjon, faktisk blir brukt.Tatt opp med Vegvesenet

Tall som ble lagt fram for Fylkestinget i Rogaland i vår tydet på at det trolig vil gjenstå ubrukt 21 millioner kroner på investeringsbudsjettet ved utgangen av 2006. Fylkesrådmann Liv Fredriksen i Rogaland Fylkeskommune har tatt problemet opp med Vegvesenet.

– Vi har vært i tett dialog med Statens vegvesen, og har blitt lovet at de skal klare å bruke de 100 millionene som er satt av til veiprosjekter i årets budsjett. Så gjenstår det å se om de får det til, sier hun.Ingen oversikt

Vegdirektoratet har ikke oversikt over hvor mye ubrukte midler det er i fylkesveibudsjettene i Norge. Men flere fylkeskommuner har problemet med mindreforbruk av veimidler. Sogn og Fjordane hadde 112,6 millioner kroner disponibelt for fylkesveiinvesteringer i 2005. 31 millioner kroner ble stående ubrukt. Og Sør-Trøndelag Fylkeskommune melder at det er satt i verk tiltak for å unngå mindreforbruk av sine fylkesveiinvesteringer i 2006 etter at store deler av midlene for 2005 ble stående ubrukt.Tatt opp i Stortinget

På spørsmål fra TU om hvorfor mange prosjekter tar så lang tid, henviser Bernt Iversen i Vegdirektoratet til samferdselsminister Liv Signe Navarsetes svar til Stortinget på spørsmål om problemet.

I et skriftlig svar til stortingsrepresentant Kjetil Solvik-Olsen (FrP) sier ministeren at overgangen til full konkurranseutsetting fra 2003 gjorde at det ikke kan settes i gang nye prosjekter uten forutgående grundig prosjektering, utarbeidelse av konkurransegrunnlag og gjennomføring av offentlig tilbudsinnhenting.

– Prosessen fram til kontraktsinngåelse og anleggsstart er derfor ressurs- og tidkrevende, både for store og små prosjekter. I gjennomsnitt må det påregnes at det vil gå om lag ett år fra det blir bevilget midler til første utbetaling.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.