Flere sykemeldte under krisa

Flere sykemeldte under krisa
Flere ser ut til å sykemelde seg i dårlige tider. I bygg og anlegg var økningen i sykefraværet på nesten 20 %. Bilde: Martin Kierstein

Fortsatt er sykefraværet i helse og omsorg høyere enn i bygg og anlegg, men veksten i byggebransjen var voldsom i fjor.

20 prosent

Sykefraværet der økte nemlig med 18,7 prosent i løpet av de 12 månedene frem til starten av andre kvartal i år, skriver Aftenposten.

Blant menn var økningen på 20 prosent. I helse og omsorg var sykefraværet omtrent uendret.

Det skjer samtidig som at det har vært storstilte permitteringer og oppsigelser i privat sektor og vekst i offentlig sektor.

– Det som skjer i bygg og anlegg, er vanskelig å forstå på annen måte enn at næringen og arbeidstagerne velter kostnader over på folketrygden. Det ser ut som om man anstrenger seg mindre enn det man burde for å holde folk på jobben, sier forsker Knut Røed ved Frischsenteret til avisen.

Kompetanse

For eksempel forblir langtidssyke oftere sykemeldt i stedet for å komme tilbake til en jobb som kanskje kan forsvinne, og antall sykemeldinger øker når permitteringer og oppsigelser truer.

Sykefravær gir full lønn - ledighet gir dagpenger på drøyt 62 prosent.

Byggenæringens landsforening har ingen god forklaring.

– Det kan være slik at de som er sykmeldt, ikke blir så hardt rammet i nedbemanningene. De kan ha bedre kompetanse og lengre ansiennitet. Dermed blir det færre ansatte, men like mange sykmeldte, sier forhandlingsdirektør Oscar Rønbeck.

Les mer om: