PROSJEKTER

Flere blir med på ESA-klagen mot bygging av nytt løp i Oslofjordtunnelen

Også Yrkestrafikkforbundet går inn for at fremtidens Oslofjordforbindelse blir bru.

Jarle SkoglundJarle SkoglundJournalist
25. juni 2019 - 13:19

Dermed slutter de seg til klagesaken Organisasjonen Bedre Veier, Norges Lastebileier-Forbund og KNA har reist for EFTAS overvåkningsorgan ESA. Organisasjonene ønsker å få fastslått at myndighetenes vedtatte løsning ikke oppfyller EUs tunnelsikkerhetsdirektiv, og dermed vil være ulovlig.

– Et nytt og parallelt løp i Oslofjordtunnelen vil av praktiske årsaker måtte bygges like bratt som det eksisterende, det vil si med en stigning på syv prosent over lange strekninger i begge retninger. Dette gir høy risiko for overoppheting av motorer, drivverk og bremser, og dermed for branner og havarier. EU-direktivet tillater på grunn av brannfare ikke brattere stigninger enn fem prosent, og rekken av branner og branntilløp i eksisterende tunnel bekrefter at syv prosent er uforsvarlig. Tunnelplanen må derfor skrotes til fordel for bru, som gir langt bedre sikkerhet, forutsigbarhet og samfunnsmessig nytteverdi, sier Jim Klungnes, forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet i en pressemelding.

Vet ikke når ESA tar avgjørelsen 

Stortingsflertallets vedtak om å bygge et nytt løp i Oslofjordtunnelen ble klaget inn for ESA i november 2017. I tillegg til Organisasjonen Bedre Veier (OBV), Norges Lastebileier-Forbund (NLF) og KNA, tiltrer nå Yrkestrafikkforbundet klagen.

Også Trygg Trafikk støtter kravet om bru på bakgrunn av trafikksikkerhetsvurderinger, men ønsker ikke å delta i en kampanje knyttet til dette da infrastrukturtraseer er i grenselandet for Trygg Trafikks kompetanseområde, og noe organisasjonen normalt ikke uttaler seg om.

Saken er fortsatt under behandling i Brussel, og det er uklart når en avgjørelse kan ventes.

– Men selv om Samferdselsdepartementet mot formodning skulle få medhold i Brussel, så må norske politikere ta ansvar og gjøre en ny vurdering. Den vedtatte løsningen er å gjenta og fordoble et tidligere feilgrep. Oslofjordtunnelen har vist seg utrygg og uforutsigbar, med mange branner, og har vært stengt annenhver dag i gjennomsnitt. Særlig har tungtrafikken vært rammet, noe som har påført våre medlemmer betydelige ekstra belastninger, sier Jim Klungnes.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.