Flere skipsinspeksjoner med roboter: – Tror vi er i den spede begynnelsen

Teknologiutviklingen går raskt.

Flere skipsinspeksjoner med roboter: – Tror vi er i den spede begynnelsen
Mini ROVer kommer som ei kule, mener inspektør og Sjøfartsdirektoratet. Foto: Vuvi

Alle skip må inspiseres i dokk hvert femte år, og mellom hver femårsinspeksjon må de også ha en mellominspeksjon. Mellominspeksjonen skjer ofte mens skipet er i sjøen og i økende grad med ROV (fjernstyrt undervannsrobot) istedenfor med dykkere.