KARRIERE

Flere skader seg i industrien

Dag Yngve Dahle
14. okt. 2009 - 12:58

Det viser rykende ferske tall over arbeidsrelaterte skader i Norge, som Teknisk Ukeblad har fått tilgang til.

I industrien gikk antall skader opp fra 2007 til 2008 - fra 4262 til 4316 skader. Skadeantallet er dog litt lavere enn i 2006, da ansatte i industrien ble rammet av 4357 skader.

Men i forhold til utviklingen i andre næringer skiller industrien seg ut i negativ retning.

Disse mobber mest

Likt og ulikt

Fra 2007 til 2008 sank nemlig antall skader i de fleste næringer, blant annet i byggenæringen, transport og lagring samt "mykere" næringer som skoleverket og helsevesenet.

Aller størst er nedgangen i helse- og sosialsektoren.

Industrien er per i dag den næringen i kongeriket hvor flest skader finner sted. I 2006 og 2007 var skadetallet høyest i helse- og sosialsektoren, en sektor preget av mange tunge løft.

– Det er interessant at det er en viss økning i industrien samtidig som vi ser en nedgang i de fleste andre næringer. Men faktorer som rapporteringsrutiner kan også spille inn, sier Ann Solberg Røv, seniorrådgiver i Direktoratet for Arbeidstilsynet, til Teknisk Ukeblad.

Norsk Industri tar i bruk et vanlig triks i møte med negative tall: De viser til egen statistikk.

– Det er vanskelig å kommentere tall vi ikke har sett. Men vår egen statistikk viser en liten nedgang fra 2007 til 2008. Vi så en markant nedgang fra 1998 til 2003, men litt varierende tall etter 2003. Skadetallet gikk for eksempel litt opp fra 2006 til 2007. Samtidig må vi huske at skaderaten er halvert på noen tiår, sier Trygve Østmo, HMS-direktør i Norsk Industri.

Færre dør på jobb

Økt press

– Men disse tallene viser altså en økning. Skyldes det økt kostnadsfokus i industrien?

– Jeg tror ikke det. Enhver skade gir økte kostnader. Derfor bør kostnadsfokus føre til økt innsats for å forhindre skader. Men det kan hende at ekstremt høy aktivitet i næringen og stort press på å levere, kan gå på bekostning av sikkerheten, sier Østmo.

Også innen primærnæringene, kommunale tjenester som vann og avløp og bergverksdrift (gruver og grustak) skadet flere ansatte seg på jobb i 2008 enn årene før.

Innen bergverksdrift er økningen formidabel, men tallene er små og derfor noe usikre. Statistikken gjelder kun faktisk antall skader, ikke skader sett i forhold til antall ansatte i de ulike næringene.

Disse næringene ble farligere

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.