KRAFT

Flere sier ja til kraftlinjer

AKSEPT: Flere planlagte kraftlinjer på Vestlandet har blitt møtt med stor motstand, men resultatene viser at 70 prosent i Hordaland og 76 prosent i Sogn- og Fjordane støtter utbygging av kraftlinjer for å øke bruken av fornybar energi.
AKSEPT: Flere planlagte kraftlinjer på Vestlandet har blitt møtt med stor motstand, men resultatene viser at 70 prosent i Hordaland og 76 prosent i Sogn- og Fjordane støtter utbygging av kraftlinjer for å øke bruken av fornybar energi.Bilde: Hansen, Alf Ove
Mona Sprenger
11. juni 2010 - 11:16

Det kommer frem i TNS Gallups Klimabarometer som blir offentliggjort i dag.

- Dette er veldig positivt, mener kommunikasjonsdirektør i Energi Norge, Kristian Pladsen.

Les også: Tre av fire sier ja til vindmøller på land

Støtte fra Vestlandet

Flere planlagte kraftlinjer på Vestlandet har blitt møtt med stor motstand, men resultatene viser at 70 prosent i Hordaland og 76 prosent i Sogn- og Fjordane støtter utbygging av kraftlinjer for å øke bruken av fornybar energi. Pladsen er ikke overrasket over dette:

- De røstene som kommer til uttrykk i media er ikke alltid representative for befolkningen. Det vet alle som har jobbet med media.

Lokalt naturvern står sterkt

Samtidig er folk skeptiske til å ofre lokal natur for å begrense klimaendringene. Kun 39 prosent er enige i denne påstanden, mens 34 prosent er uenige.

- Det er en sunn reaksjon. Man skal ta hensyn til naturen og lytte til lokal kunnskap, mener Pladsen.

Støtten til å la lokale hensyn vike for klimaendringene er størst i Ap, SV, Venstre og Høyre. De som er mest bekymret for klimaendringene, er ikke mer villige til å la lokal natur vike enn andre.

Halvparten vil betale for kabling

50 prosent av befolkningen sier seg villig til å betale 1000 kr mer per år for å legge kraftlinjer i kabel gjennom naturskjønne områder.

- Natur- og miljøkostnadene må balanseres. Vi må finne kompromisser, sier Pladsen.

Det gjenstår å se om betalingsviljen er like høy dersom et slikt forslag ble aktuelt. Resultater fra TNS Gallups Energibarometer viser at folk kraftig undervurderer kostnaden ved å velge kabler i stedet for luftspenn.