NYHETER_BYGG

Flere senger på nye SiA

Den politiske styringsgruppen for sykehusutbyggingen i Akershus har satt et foreløpig punktum for en prosess som startet i juli 2000. Da oversendte fylkeskommunen søknad om godkjenning og finansiering av Nye SiA til departementet.

Brutto areal er redusert fra 143.000 til 129.300 kvadratmeter. Prosjektet var kalkulert til 6323 millioner 1999-kroner og er nå redusert til 5997 millioner.

I en pressemelding sier fylkesordfører i Akershus, Ragnar Kristoffersen, at styringsgruppen er kommet frem til et meget godt prosjekt både for fylket og hele helseregionen.

Prosjektorganisasjonen Sykehus Prosjektene i Akershus (SPA) er tillagt planlegging og gjennomføring av Nye SiA og nytt lokalsykehus for Follo i Ski. Endelig byggestart for Follosykehuset er ikke avklart. Byggherre for begge prosjektene er Akershus fylkeskommune.

Les mer om: