Flere rederier vil flytte gods fra vei til sjø

Tre rederier får støtte til å flytte 1,3 millioner tonn gods fra vei til sjø.

Flere rederier vil flytte gods fra vei til sjø
Godsoverføring fra vei til sjø har hittil redusert klimagassutslipp tilsvarende 21.000 tonn CO2. Foto: Olav Helge Matvik/Kystverket

Støtteordningen med godsoverføring fra vei til sjø startet i 2017. Hittil har ordningen bidratt til å flytte 760.000 tonn gods sjøveien, noe som har spart miljøet for 21.000 tonn CO2, ifølge Kystverket. De har gitt tilsagn om 175 millioner offentlige kroner gjennom ordningen.